Omdat bij ondernemen 1.001 vragen rijzen, biedt deze databank u meer dan 26.000 zakelijke adviezen in 15 rubrieken.

Aanbevolen adviezen

BEDRIJFSKREDIET

Geld lenen van ouders tegen lage rente

Veel ondernemers worden financieel geholpen door ouders. Hoe zit dat als er een onzakelijk lage rente is afgesproken? Wat is fiscaal handig?

FISCOTIP

Keuzevermogen met terugwerkende kracht

De woning van een ondernemer is vaak keuzevermogen. Bij de overgang naar een BV kunt u in bepaalde gevallen fiscaal munt slaan uit een waardedaling of een waardestijging van uw woning. Hoe pakt u dit aan en wat levert het op?

Meest gelezen adviezen

DIGITALISEREN

Mogen die papieren dossiers weg na digitale opslag?

In onze instelling zijn we grondig aan het opschonen. We willen van al het papierwerk af. Is het voldoende om de papieren dossiers in te scannen en digitaal op te slaan? Mag het papieren dossier daarna worden vernietigd?

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Uitdeling, kredietfaciliteit zonder limiet van de BV

Indien u als DGA geld van uw BV leent, is het van belang dat deze gelden te zijner tijd worden terugbetaald. De Rechtbank Gelderland heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak waarin een DGA forse bedragen van zijn BV had geleend.

WERKKOSTENREGELING

Om welke soort vergoeding gaat het eigenlijk?

BEDRIJFSLEASE

Welke leasevorm pakt fiscaal gezien het beste uit?

‘Wilt u operational of financial lease, meneer?’ is een veelgestelde vraag. Iedere ondernemer heeft daarbij zo zijn eigen voorkeur. Maar als u het puur fiscaal bekijkt, welke keuze zou vanuit dat perspectief het meest voordelig zijn?

GELDLENINGEN

Geld lenen zonder fiscale onweersbuien ...

Het kan soms gewoonweg niet anders: geld lenen van familie, kennissen of vrienden. Een dankbare uitweg als u geholpen wordt. Maar hoe voorkomt u dat de fiscus dan roet in het eten gooit? Waar moet u aan denken?

Meest recente adviezen

FISCALE AFTREKPOST

Hoe wordt u beter van samenwerken?

Als u met uw partner in maatschapsverband een praktijk heeft, levert dit fiscaal voordeel op. Wat is nu de laatste stand van zaken?

PATIËNTENRECHTEN

Geheimhoudingsplicht na overlijden patiënt?

Het recht op privacy van de patiënt en de geheimhoudingsplicht van de arts gelden ook na overlijden van de patiënt. Dit kan voor nabestaanden frustrerend zijn bij twijfels over de behandeling. Wat heeft de rechter hier laatst over beslist?

BTW - BUITENLAND

Buitenlandse btw terugvragen

FISCOTIP

Werken met een open fonds voor gemene rekening?

Indien u als ondernemer privé geld op de bank heeft, wordt u daarvoor privé belast in box 3 op basis van een forfaitair rendement. Dit kan fors oplopen. Hoe kan een open fonds voor gemene rekening (OFGR) u helpen?

BOER EN BEDRIJF

Mondeling pachtcontract ook rechtsgeldig?

Kan een pachtovereenkomst mondeling worden gesloten? Aan welke eisen moet er worden voldaan? Hoezo is de feitelijke situatie doorslaggevend? Wat heeft de rechter nu beslist?

Geactualiseerd op: 20.09.2017

Meer van Indicator

indicator