Omdat bij ondernemen 1.001 vragen rijzen, biedt deze databank u meer dan 26.000 zakelijke adviezen in 15 rubrieken.

Aanbevolen adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Giften privé of via uw BV?

Geeft u weleens een gift aan een goed doel of een instelling, dan kunt u hiervoor onder voorwaarden aftrek krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting. Deze gift kunt u ook via uw BV laten lopen. Dit kan fiscaal gunstiger zijn. Hoe zit dat?

BIJTELLING PRIVÉGEBRUIK

Breng btw over privégebruik in aftrek!

Meest gelezen adviezen

FISCOTIP

Hoe interessant is een BV straks?

Vanaf 2020 worden de tarieven en aftrekposten in box 1 en 2 gewijzigd. De BV wordt daardoor vaak extra interessant. Is dit voor een ondernemer ook voldoende interessant om de overstap vanuit de inkomstenbelasting te maken?

BTW

Aanmelden voor nieuwe KOR?

Per 1 januari 2020 wordt de kleineondernemingsregeling (KOR) in de btw vernieuwd. Deze regeling gaat dan ook voor BV’s gelden. Hoe zit dat?

FISCOTIP

Overtollig vermogen in de BV laten of juist niet?

Als dga heeft u de keuze: overtollig vermogen in uw BV laten renderen of privé. Dit heeft verschillende fiscale gevolgen die ook nog eens gaan veranderen. Wat is er voordeliger, waarvan is dit afhankelijk en wat scheelt het?

OUDEDAGSVOORZIENING

Banksparen voor later, wat zijn de zon- en schaduwzijdes?

Er wordt vaak geschreven over de FOR, pensioenen en lijfrentes. Banksparen komt zelden aan bod. Is banksparen zo oninteressant? Of is er gewoon (te) weinig aandacht voor? We zetten het voor u op een rijtje ...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Een factuur aan uzelf als directeur?

Het lijkt vreemd, uzelf een factuur sturen voor uw managementkwaliteiten. Tussen de dga en zijn BV kan dit fiscaal echter wel bittere noodzaak zijn. Veel dga’s realiseren zich dat onvoldoende. Rechtspraak bevestigt dit beeld. Wat speelt er?

Meest recente adviezen

ARBEIDSTIJDEN

Moet de prikklok opnieuw ingevoerd worden?

De prikklok, het lijkt iets dat mijlenver af staat van de moderne, flexibele werknemer. Volgens de media wordt dat door een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie anders. Wat speelt er en moet u daar iets mee?

UW RAADSMAN

Invloed erfpacht op WOZ-waarde woningen

In delen van Nederland (met name Amsterdam) komt erfpacht nog veel voor. Daarbij is de grond in bezit van de gemeente en betaalt de woningeigenaar een jaarlijkse vergoeding (canon). Welke invloed heeft dit op de WOZ-waardering?

APPARTEMENTSRECHTEN

Wat te doen bij misbruik van stemrecht binnen de VvE?

Het komt steeds vaker voor dat beleggers meerdere appartementen in een complex bezitten en verhuren. Als een belegger een groot aantal stemmen heeft, kan dit in de vergadering van eigenaren tot een bepaalde frictie leiden.

OVERDRACHTSBELASTING

Wat is nog een woning?

Voor woningen bedraagt de overdrachtsbelasting slechts 2%. Maar geldt dat ook als er van de originele woning nog maar weinig over is? Wat zei de rechter?

Woninghuur

Renovatievoorstel ‘nul-op-de-meter’ onredelijk?

In 2050 moet de Nederlandse energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. De ‘nul-op-de-meter’-woning draagt bij aan deze doelstelling. In hoeverre kunnen de renovatiekosten worden doorberekend aan de huurder? Wat zegt de rechter?

Geactualiseerd op: 21.06.2019

Meer van Indicator

indicator