Omdat bij ondernemen 1.001 vragen rijzen, biedt deze databank u meer dan 26.000 zakelijke adviezen in 15 rubrieken.

Aanbevolen adviezen

PERSONEELSDOSSIER

Uw personeelsgegevens en de AVG

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) in werking. Dat duurt nog even, maar er is genoeg werk aan de winkel. Wat mag en moet u (nog) doen met uw personeelsgegevens om hieraan te voldoen?

Meest gelezen adviezen

BTW

Correctie privégebruik auto in laatste btw-aangifte 2017

In de laatste btw-aangifte van het jaar moet btw worden aangegeven voor het privégebruik van een auto van de zaak door u als DGA of door een werknemer. Hoe moet deze btw worden berekend? Welke factoren spelen daarbij een rol?

INVESTERINGEN

Warm water dankzij de zon en de fiscus

Zonneboilers en zonnecollectoren zijn hot, ook in fiscaal opzicht. Wat als u hierin zakelijk of privé wilt investeren, wat is dan fiscaal gezien de zonzijde hiervan?

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Bonus van € 2.400,- altijd onbelast?

Indien u als DGA van een of meerdere BV’s salaris ontvangt, mag de werkkostenregeling worden toegepast. Is er dan ruimte voor een onbelaste bonus?

RECHTSVORM

Samen in een Vof is fiscaal leuk, maar zo moet het niet ...

Bij een Vof is in beginsel iedere vennoot ondernemer. Dat levert veel fiscaal voordeel op. Een Vof alleen op papier is echter niet voldoende, want anders bent u alsnog fiscaal de klos. Wat zijn de risico’s en hoe voorkomt u die?

AUTO EN BTW

Btw corrigeren op privébijtelling auto van de zaak?

Het berekenen van de btw op het privégebruik van de auto van de zaak bezorgt velen hoofdbrekens, zo bleek uit de vele lezersvragen over dit thema. Werkelijk gebruik, forfait, youngtimer van de zaak? Wij helpen u op weg, lees verder!

Meest recente adviezen

BTW

Meer btw terug bij zonnepanelen woon-bedrijfspand?

Als u zonnepanelen op uw woon-bedrijfspand plaatst, kunt u bij zakelijk gebruik de btw terugkrijgen. Maar krijgt u ook extra btw terug omdat u een groter deel van uw pand zakelijk gebruikt? Wat vond de rechter hiervan?

WERVING EN SELECTIE

De slappe hand van de sollicitant

Sommige mensen zeggen dat zij al na 10 seconden een beeld hebben van de geschiktheid van een sollicitant. Zij labelen die slappe handdruk in de nabespreking met ‘weinig standvastig en geen doorzetter’. Maar klopt dat wel?

BEDRIJFSKOSTEN

Wat verstaat de fiscus onder ‘werkkleding’?

Kleding is voor u als ondernemer alleen fiscaal aftrekbaar als er sprake is van ‘werkkleding’. Een gereformeerde predikant haalde onlangs hierover bakzeil bij de rechter. Wat kunt u hiervan leren? Hoe voorkomt u discussie met de fiscus?

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST

Vrijstelling van werkzaamheden, recht of plicht?

De chemie is verdwenen en het wordt tijd dat u afscheid neemt van Paul. In goed overleg maakt u afspraken over dit ontslag, maar u wilt wel dat hij in deze drukke periode doorwerkt. Paul wil echter niet meer werken. Moet u dat goedvinden?

BTW

Kosten doorbelasten aan klant of opdrachtgever?

In de praktijk komt u er soms niet omheen om kosten door te belasten aan een ander. Dat was doorgaans een met btw belaste activiteit, maar daar denkt de hoogste rechter van ons land inmiddels toch anders over. Wat speelt er?

Geactualiseerd op: 16.01.2018
indicator