Omdat bij ondernemen 1.001 vragen rijzen, biedt deze databank u meer dan 26.000 zakelijke adviezen in 15 rubrieken.

Aanbevolen adviezen

LOONHEFFINGEN

Personeelsfeest zonder fiscale kater

AUTO VAN DE ZAAK

Auto onmogelijk privé te gebruiken, toch bijtelling?

Als u privé met een auto van de zaak mag rijden, heeft u met de bekende bijtelling privégebruik te maken. Maar wat nu als u en uw huisgenoten de auto onmogelijk kunnen gebruiken, krijgt u dan toch een bijtelling? Wat vond de rechter?

Meest gelezen adviezen

EIGEN WONING

Uw eigen woning en de aangifte over 2017

Met de aangifteperiode 2017 voor de deur is het goed om stil te staan bij de gegevens die u moet vermelden. De aangifte is grotendeels vooraf ingevuld, maar het is altijd goed om te controleren of u geen belangrijke aftrekposten mist.

directeur-grootaandeelhouder

Uw partner op de loonlijst van de BV

Als uw partner werkzaamheden voor uw BV verricht, kan het fiscaal voordelig zijn om hem op de loonlijst van uw BV te zetten. Wat zijn dan de voordelen? Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Let ook op de nadelen.

PRIVACY

Hoe moet u de nieuwe privacywet uitvoeren?

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Dan komt er meer verantwoordelijkheid te liggen bij degene die de persoonsgegevens verwerkt. Hoe doet u dat concreet?

RECHT

Geldvordering nog steeds opeisbaar?

Welke termijn geldt er voor de opeisbaarheid van een vordering? Wanneer begint die termijn te lopen? Hoe kan die worden gestuit? Wat zegt de rechter? Wat is goed om te weten en dus raadzaam om te doen zodat u sterk staat?

FINANCIËLE ACTIVA

Hoeveel liquide middelen mag u in kas houden?

Hoeveel liquide middelen mag u als ondernemer in kas houden voordat er (fiscaal gezien) sprake is van duurzaam overtollige middelen? Waar hangt dit vanaf en wat vond de rechter onlangs nog redelijk? Lees verder!

Meest recente adviezen

ONDERNEMER

Wat is het fiscale voordeel van thuiswerken?

Vanuit huis werken wordt steeds populairder. Maar geniet u als zelfstandige ook fiscale voordelen als u vanuit huis werkt en waar hangt dit van af? Waar moet u als thuiswerkende ondernemer in fiscale zin op letten als u kosten maakt?

IN DE KIJKER

Persoonsgegevens versturen, waar moet u op letten?

U verstuurt regelmatig digitaal persoonsgegevens, bijvoorbeeld naar de notaris of naar de copyshop voor een folder. Mag dat straks na de inwerkingtreding van de AVG per 25 mei 2018 nog? Waar moet u op letten?

MAKELAARSCONTRACT

Aansprakelijk, maar geen schadeplicht

We zien steeds vaker procedures waarbij verkopend makelaars worden aangesproken door kopers, omdat de door de makelaar opgegeven woonoppervlakte niet juist blijkt te zijn. Waar moet u rekening mee houden?

BEDRIJFSHUUR

Verhuren aan een franchisegever

Een pand wordt al jaren verhuurd aan een zelfstandig exploitant die een franchiseformule uitbaat. Nu wil de franchisegever van u gaan huren om daarna te gaan onderverhuren aan de exploitant. Wat komt daarbij kijken?

OVERDRACHTSBELASTING

Grond rond woonboerderij, tegen 2%?

De rechter heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan over de vraag of voor grond bij een woonboerderij het overdrachtsbelastingtarief van 2% geldt.

Geactualiseerd op: 25.04.2018
indicator