Omdat bij ondernemen 1.001 vragen rijzen, biedt deze databank u meer dan 26.000 zakelijke adviezen in 15 rubrieken.

Aanbevolen adviezen

PRIVÉ

Betaal niet te veel belasting bij schenking pand

Bij de schenking van een woning of een andere onroerende zaak kan er zowel schenk- als overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Voor deze dubbele heffing is er een samenloopregeling in de wet opgenomen. Hoe zit dit?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Lege BV, weg ermee of een nieuw leven?

Weegt uw BV nog op tegen de kosten? Als uw BV bijvoorbeeld geen activiteiten meer verricht, is het dan niet beter om deze BV maar te ontbinden? Wanneer doet u dat en levert het fiscaal nog wat voor u op? Hoe gaat dat goed?

Meest gelezen adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Pak van de zaak, hoe nu fiscaal op maat?

Als leidinggevende en dga moet u er altijd representatief uitzien op het werk. Bijvoorbeeld goed gekleed in een zakelijk kostuum. Dat is niet goedkoop. Het zou leuk zijn als de Belastingdienst daaraan bijdroeg. Hoe zit dat nu fiscaal?

AUTO VAN DE ZAAK

Toch maar rittenregistratie bijhouden?

Voor de rechter stond onlangs een directeur-grootaandeelhouder die moest aantonen dat hij zijn dure auto van de zaak nauwelijks privé gebruikte.

IN DE PIJPLIJN

Aandachtspunten belastingaangifte 2018

LOONHEFFINGEN

“Zeg baas, waarom houd ik zo weinig over van die bonus?”

Stel, u verrast een werknemer met een bonus over 2018. Hij deed zijn best en de cijfers waren goed. De blijdschap was gauw over toen er netto maar 1/3 deel van overbleef. Van zijn brutoloon is dat doorgaans veel meer. Hoe kan dat nou?

FINANCIERING

Operational of financial lease?

Stel, u moet dringend uw vaatwasmachine vervangen, maar u heeft daar even geen geld voor. U heeft dan de keuze uit operational en financial lease. Leasen is populair momenteel. Wanneer kiest u wat? Welke afwegingen moet u maken?

Meest recente adviezen

PRIVACY

Hoe hoog zijn de boetes bij schending privacy AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing in de gehele EU. Ook binnen de zorg. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 14 maart 2019 het beleid voor boetes bekendgemaakt. Hoe zit dat?

RECHT

Vrij te verkrijgen, dus vrij te gebruiken?

Om uw werk te doen gebruikt u allerlei software. Misschien gebruikt u ook wel gratis programma’s om bijv. uw uren, enz. in bij te houden. Er is allerhande gratis software, zgn. ‘freeware’, te verkrijgen. Kunt u die echt vrij gebruiken?

BELASTING

Wanneer betaalt vereniging/stichting winstbelasting?

Verenigingen en stichtingen die een onderneming drijven, moeten in beginsel ook belasting over hun winst betalen. Er geldt echter een vrijstelling. Hoe luidt die en wat besliste de rechter hier onlangs over? Goed om te weten, toch?

Geactualiseerd op: 25.04.2019

Meer van Indicator

indicator