Omdat bij ondernemen 1.001 vragen rijzen, biedt deze databank u meer dan 26.000 zakelijke adviezen in 15 rubrieken.

Aanbevolen adviezen

PRIVÉ

Eén samenwoningspartner steekt meer geld in woning

Als bij samenwoning de ene partner meer geld in de gemeenschappelijke woning steekt dan de ander, wat is daarvan het gevolg? Hoe zit dat met een waardedaling of waardestijging van de woning? Wie deelt mee voor welk gedeelte?

ARBEIDSRELATIES

Zonder gezagsverhouding tóch nog dienstbetrekking?

Voor een dienstbetrekking is het vereist dat er sprake is van een gezagsverhouding. Maar kan er ook zonder gezagsverhouding sprake zijn van een dienstbetrekking? Zo ja, wanneer is dat het geval? De rechter gaf uitsluitsel ...

Meest gelezen adviezen

RECHT

Aangetekende post per e-mail?

Aangetekend e-mailen kan al jaren, maar wordt nog niet veel gebruikt in het gewone rechtsverkeer. Dit zou kunnen gaan veranderen nu de AVG in werking is getreden. Wat zijn de voordelen, hoe werkt het en welke rechtsgevolgen heeft het?

AUTO

Met de auto van de zaak naar de zon

Als u met de auto van de zaak op vakantie naar het buitenland gaat, hoe zit het dan met de in het buitenland gemaakte kosten? Wat moet u vooral niet vergeten?

AUTO VAN DE ZAAK

Heeft de trekhaak invloed op de bijtelling?

Uw auto van de zaak kunt u opleuken met tal van accessoires, van cd-speler tot spoilers aan toe. Hebben deze invloed op de bijtelling? Wat nu als ze met name zijn aangeschaft voor privégebruik (bijv. een fietsendrager) tijdens de vakantie?

AUTO

De rittenregistratie onder de AVG

Een aantal van uw werknemers heeft een auto van de zaak. U heeft hen gevraagd om een rittenregistratie bij te houden, bijv. omdat de auto niet privé gebruikt mag worden. Wat mag u wel en niet opslaan onder de nieuwe AVG?

OUDE DAG

De fiscale lol van een oud-regimelijfrentepolis

De regels voor lijfrentes zijn de laatste jaren steeds strenger geworden. Er is echter overgangsrecht op grond waarvan lopende contracten worden gerespecteerd. Welke mogelijkheden biedt dit voor taxplanning?

Meest recente adviezen

ONTSLAG

Gedeeltelijk ontslag, dan ook gedeeltelijke vergoeding?

Stel dat u een werknemer gedeeltelijk moet ontslaan, bijv. omdat hij door ziekte nog maar gedeeltelijk kan werken. Moet u hem dan toch een transitievergoeding betalen? Heeft uw werknemer dan toch recht op een transitievergoeding?

BELASTINGAANGIFTE

Aangifte verstuurd, maar iets vergeten, wat nu?

Het overkomt de beste ondernemer of diens adviseur. Er duikt nog een fikse aftrekpost of vergeten jaaropgave van incidentele inkomsten op terwijl de aangifte al de deur uit is. Wat is dan wijsheid, wat moet u doen, of juist niet?

LOONHEFFINGEN

Werkkostenregeling, alles onder controle na evaluatie?

Eind maart 2018 is er een evaluatie van de werkkostenregeling naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin is bekeken of de regeling voldoet aan de doelstelling en of er aanpassingen gewenst zijn. Wat moet u daarvan weten?

PERSONEELSBELEID

Zo vindt u de dialoog over vitaliteit

Nu medewerkers langer door moeten werken, is het belangrijk aandacht te besteden aan het duurzaam inzetbaar krijgen en houden van hen. Hoe kunt u in een dialoog een aanzet geven tot vitale en presterende medewerkers?

Geactualiseerd op: 17.07.2018

Meer van Indicator

indicator