Omdat bij ondernemen 1.001 vragen rijzen, biedt deze databank u meer dan 26.000 zakelijke adviezen in 15 rubrieken.

Aanbevolen adviezen

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Van één BV naar twee BV’s

In economisch onzekere tijden kan het raadzaam zijn om vermogen in uw BV af te scheiden van het ondernemersrisico. Dit kunt u doen door een holdingstructuur op te zetten. Hoe pakt u dat aan? Wat zijn de voordelen?

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Nu starten met bedrijfsoverdracht?

De bedrijfsopvolgingsregeling speelt fiscaal een grote rol bij de overdracht van ondernemingen naar de volgende generatie. Deze regeling ligt echter onder vuur.

Meest gelezen adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Nieuwe regels voor bestuurders van vereniging en stichting

Per 1 juli 2021 geldt het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ (Wbtr) niet enkel voor bestuur en toezicht bij een NV of een BV, maar ook voor verenigingen en stichtingen. Wat moet u daarvan weten?

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Belastingcontroles weer hervat

Vanwege corona zijn er al bijna een jaar vrijwel geen belastingcontroles geweest. De Belastingdienst wil hiermee weer starten. Wat kunt u zoal verwachten?

FISCOTIP

Zo omzeilt u de aftrekbeperking van gemengde kosten

Als uw BV zogenaamde ‘gemengde kosten’ maakt, zijn deze maar beperkt aftrekbaar. Toch zijn er mogelijkheden ook het in beginsel niet-aftrekbare deel, helemaal legaal, ten laste van de fiscale winst te brengen. Hoe doet u dat?

PPRIVACY

“Ik wil weten of je negatief getest bent!”

Langzaam gaat de samenleving open, o.a. met testevenementen toegankelijk met een negatief coronatestbewijs. Mag u uw werknemers ook om zo’n testbewijs vragen?

BESTELBUS VAN DE ZAAK

Hoe werkt de privébijtelling bij een bestelbus?

Bij privégebruik van een auto van de zaak moet u een privébijtelling in acht nemen bij 500 of meer privékilometers. Maar hoe werkt dat bij een bestelbus of -auto?

Meest recente adviezen

INCASSO

U moet nog betalen: niet goedschiks, dan maar kwaadschiks

Een collega-ondernemer liet ons weten hevig teleurgesteld te zijn over een leverancier. Ze had per ongeluk een betaling laten liggen en toen kreeg ze meteen een dreigbrief in de bus. Hoe pakt u zoiets aan?

LOONADMINISTRATIE

Vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen?

Sommige zaken kunt u belastingvrij aan uw personeel vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Maar wat is het verschil? En wanneer moet u iets onderbrengen in de werkkostenregeling? Hoe zit dat precies?

LOONSUBSIDIE

Minder AWf-premie per 1 augustus 2021

De Baangerelateerde investeringskorting (BIK) gaat niet door. In plaats hiervan verlaagt het kabinet de AWf-premie. Wat betekent dit voor u? Hoe vervelend zijn de gevolgen? Waar hangt dit van af en wat is het effect in uw portemonnee?

BOER EN BEDRIJF

Planning zevende actieprogramma en derogatieverzoek

Onlangs heeft de minister aangegeven dat in de periode 2022-2025 extra maatregelen genomen moeten worden om uiteindelijk aan o.a. de Nitraatrichtlijn te kunnen voldoen. Wat speelt hier? Welke extra maatregelen worden genoemd?

LENEN

Is lenen bij de familie nog steeds voordelig?

Een familiehypotheek is voordelig voor ouder en kind: het kind kan een hogere hypotheek krijgen met lagere maandlasten. De ouder heeft daarbij aanzienlijk meer rendement op zijn spaargeld of vermijdt op deze manier negatieve rente.

Geactualiseerd op: 11.06.2021

Meer van Indicator

indicator