Privacyverklaring

Indicator BV respecteert uw privacy en garandeert dat uw gegevens nooit aan derden verkocht of verhuurd worden voor commerciële doeleinden.

Indicator BV voldoet volledig aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Aangemeld bij het CBP onder nr. 1193823. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt door Indicator BV voor die doeleinden waarvoor ze werden opgegeven.

De houder van het gegevensbestand is Indicator BV, Schootense Dreef 31, 5708 HZ Helmond, Kvk-nummer: 17085336.

De volgende gegevens kunnen bij ons bekend zijn:

 • informatie die u ons verstrekt via formulieren op papier en op de Website. Dit betreft informatie verstrekt bij het inschrijven, registreren, doorsturen van opmerkingen, vragen en suggesties. Wij kunnen u ook extra informatie vragen wanneer u een vraag stelt of een probleem meldt;
 • als u contact met ons opneemt, houden we de gegevens van dit contact bij;
 • details van bestellingen via deze Website en de opvolging ervan;
 • details over uw bezoek aan deze Website zoals traffic- en profielanalyses.

Deze gegevens gebruiken wij voor:

 • abonnementenadministratie;
 • klantenregistratie;
 • de afstemming van de inhoud van de Website op de gebruikers;
 • de afstemming van de gebruiksvriendelijkheid van deze Website op de gebruikers en de door hen gebruikte computers;
 • het voorzien van de gebruiker van producten en diensten die hij aanvraagt of andere informatie zoals promotionele aanbiedingen van Indicator BV zelf;
 • het voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van de Website en de inhoud ervan;
 • de mogelijkheid u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze Website;
 • informatieverstrekking aan u over mogelijke aanpassingen.

IP-adres en cookies

Het is voor ons mogelijk om, vanuit het oogpunt van systeembeheer, informatie te verzamelen over uw computer, zoals uw IP-adres, uw operating systeem en het type van uw browser. Daarnaast kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van deze Website aan de hand van 'cookies'. In een cookie kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren die u via een invulformulier opgeeft. Zo hoeft u bij een volgend bezoek niet helemaal opnieuw al uw gegevens in te vullen. U heeft echter zelf de keuze om dit wel of niet te accepteren. Een cookie is een stukje tekst dat op de harde schijf van uw computer staat. Een cookie stelt ons absoluut niet in staat om een opdracht uit te voeren op uw computer en we krijgen hiermee ook geen toegang tot uw persoonlijke bestanden.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage, verbetering en verwijdering van uw gegevens. Neem contact op met onze klantenservice klantenservice@indicator.nl als u niet op de hoogte gehouden wenst te worden van de aanbiedingen van Indicator of als u uw gegevens wenst te wijzigen. Naar uw e-mailadres kunnen wij ook nieuws en informatie over onze producten zenden. U kunt uw e-mailadres voor deze berichten afmelden via 'Online klantenservice'.

Wijzigingen

Indicator BV behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de Website of per e-mail aan de gebruikers gemeld worden.

Geactualiseerd op: 15.01.2021

Meer van Indicator

indicator