Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

VENNOOTSCHAPSBELASTING

De gevolgen van het vormen van een coronareserve

Het vormen van een coronareserve kan (nadelige) gevolgen hebben voor de toepassing van andere regelingen in de vennootschapsbelasting, zoals verliesverdamping en de vrijstelling voor stichtingen en verenigingen. Hoe zit dat? Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Voorkom verliesverdamping, onderneem dit jaar actie

De verliezen die uw BV nog heeft openstaan uit 2010, verdampen dit jaar als er niet voldoende winst wordt behaald. Door winst te creëren kan verliesverdamping worden voorkomen. Hoe creëert u winst en waar moet u op letten? Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Verlies alvast verrekenen

Stel dat uit de voorlopige cijfers blijkt dat 2018 voor uw BV een zwaar jaar was met een fiscaal verlies tot gevolg. Hoe zit het dan met de verliesverrekening? Meer...

VERLIESVERREKENING

Rente bij te late verliesverrekening

De Belastingdienst heeft onlangs besloten om coulancerente te gaan vergoeden bij te late verliesverrekening. Hoe zit dat? Meer...

FISCALE WINST

Verruimde carry back nu regelen!

Zoals bekend, kunt u verliezen verrekenen met winsten in andere jaren. Voor de jaren 2009 tot en met 2011 is de verliesverrekening verruimd. Hoe zit dat? Meer...

FISCALE WINST

Willekeurig afschrijven en verliesverdamping

Kunt u bij dreigende verliesverdamping uw ondernemingsresultaat positief beïnvloeden door een eerder gedane willekeurige afschrijving weer terug te nemen? Wat zegt de rechter hierover? Meer...

FISCALE WINST

Wat met verlies over 2011?

Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Verliesverdamping voorkomen

Als u in uw BV nog oude verliezen heeft staan, moet u nú maatregelen nemen om te voorkomen dat deze verliezen verdampen. Deze maatregelen moeten erop gericht zijn om ‘winst’ te maken. Waar kunt u dan aan denken? Meer...

FISCALE WINST

Beperking verliesverrekening: sta op scherp

Per 1 januari 2007 veranderen de fiscale regels van verliesverrekening. Wat gaat er precies veranderen? Hoe kunt u daar nu al op inspelen? Meer...

GOED OM TE WETEN

Verlies sneller verrekend

Meer...

Geactualiseerd op: 04.03.2021

Meer van Indicator

indicator