Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

FISCALE WINST

Verruiming willekeurige afschrijving

Van 1 juli tot en met 31 december 2013 kunt u willekeurig afschrijven op bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen. Wanneer komt u daarvoor in aanmerking? Is het aan­­gaan van de verplichting voldoende of moet u ook nog dit jaar betalen? Meer...

FISCALE WINST

Willekeurig afschrijven en verliesverdamping

Kunt u bij dreigende verliesverdamping uw ondernemingsresultaat positief beïnvloeden door een eerder gedane willekeurige afschrijving weer terug te nemen? Wat zegt de rechter hierover? Meer...

FISCALE WINST

Gestegen grondprijzen en blijven afschrijven

De afschrijvingsmogelijkheden op vastgoed zijn behoorlijk beperkt; door de wetgever die de afschrijving heeft gekoppeld aan de WOZ-waarde van het pand én door de gestage waardevermeerdering van de grondprijs. Wat kan er nog? Meer...

BEDRIJFSPAND

Beperk de afschrijvingsbeperking

Er is de afgelopen tijd het een en ander gewijzigd op het gebied van fiscale afschrijving op onroerende zaken. Zo is het niet meer mogelijk de verschillende onderdelen van een bedrijfspand afzonderlijk af te schrijven. Hoe zit dat? Meer...

FISCALE WINST

Afschrijven als ‘starter’ gunstiger

In 2009 en 2010 is het mogelijk om versneld (50%) af te schrijven. Deze regeling kent echter wel bepaalde voorwaarden. Wat in de praktijk soms vergeten wordt, is de mogelijkheid van willekeurige afschrijving voor startende ondernemers. Meer...

FISCALE WINST

Waarderen op lagere bedrijfswaarde

Zoals bekend, zijn de afschrijvingsmogelijkheden op gebouwen beperkt. Hierdoor is het vaak niet meer mogelijk om af te schrijven op vastgoed. Er is echter een ontsnappingsroute die fiscaal is toegestaan. Meer...

ONROERENDE ZAKEN

Als afschrijven ‘even’ niet meer kan …

Sinds 1 januari 2007 gelden er nieuwe afschrijvingsregels voor onroerende zaken. Voor veel ondernemers betekent dit dat zij nu al, of anders in de nabije toekomst, niet meer kunnen afschrijven op hun bedrijfspand(en). Meer...

FISCALE WINST

Rechter zet afschrijvingsregels op een rij

Onlangs heeft de Hoge Raad in een vijftal arresten nog eens een aantal belangrijke aspecten van de afschrijving op een rijtje gezet. Wat kunt u hiermee? Meer...

FISCOTIP

Nog in 2006 willekeurig afschrijven!

Sinds 1 januari jl. gelden er nieuwe regels met betrekking tot afschrijvingen. Voor ondernemers die als starter een bedrijfspand hebben aangeschaft, is het zaak de afschrijving in 2006 zo veel mogelijk te optimaliseren. Hoe zit dat? Meer...

FISCALE WINST

Beperking afschrijving gebouwen

Het is vrijwel zeker dat de afschrijving op gebouwen vanaf 2007 wordt beperkt. Wat gaat er veranderen? Hoe pakt dit voor u uit? Meer...

Geactualiseerd op: 14.10.2019

Meer van Indicator

indicator