Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Hoever reikt uw bestuurdersaansprakelijkheid?

Als bestuurder kunt u in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van uw BV. Is dat ook zo als u bepaalde schuldeisers betaalt, maar de Belastingdienst niet? Hoe oordeelde de rechter hier onlangs over? Meer...

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Voorrang schuldeisers leidt tot aansprakelijkheid

Als bestuurder kunt u aansprakelijk worden gesteld als het aan uw ‘onbehoorlijke bestuur’ te wijten is dat de BV belastingschulden niet betaalt. Uit een recente rechterlijke uitspraak blijkt nog eens dat u goed op uw tellen moet passen. Meer...

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Aansprakelijk als uw accountant een foutje maakt?

Als uw BV de verschuldigde loonbelasting of btw niet kan betalen, is het zaak dit tijdig bij de fiscus te melden. Anders loopt u het risico dat u privé aansprakelijk wordt gesteld. De Hoge Raad heeft hierover een interessante uitspraak gedaan. Meer...

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Melding betalingsonmacht zelf doen

Als uw BV in betalingsproblemen komt, dan is het verstandig tijdig een melding van betalingsonmacht in te dienen bij de fiscus. Uit een recente uitspraak blijkt dat het niet verstandig is dit zomaar aan een ander over te laten. Meer...

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Voldaan aan melding betalingsonmacht zonder melding?

Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat ook voldaan is aan de melding betalingsonmacht bij de fiscus als de ontvanger uit andere hoofde op de hoogte is geraakt van de betalingsonmacht. Wat speelde er? Meer...

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Betalingsonmacht tijdig melden

De betalingsonmacht van een BV moet binnen twee weken na de uiterste betaaldatum bij de fiscus worden gemeld. Wat als u niet in staat bent om tijdig te melden? Laatst moest de rechter over zo’n situatie beslissen. Wat speelde er hier? Meer...

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Fiscus op tijd informeren

Als u uw bedrijf in de vorm van een BV drijft, bent u in privé in beginsel niet aansprakelijk voor schulden van de BV. Er geldt echter een belangrijke uitzondering. Meer...

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Voorkom ongeldige melding betalingsonmacht

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat een eenmaal gedane melding van betalingsonmacht toch ongeldig kan worden. Wanneer speelt dit? Hoe kan een ongeldige melding van betalingsonmacht voorkomen worden? Meer...

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Niet alleen tijdig, maar ook op de juiste manier melden!

Als uw BV haar belastingschulden niet meer (helemaal) kan betalen, is het zaak dat u als bestuurder de alarmbellen richting fiscus laat rinkelen. Anders loopt u het levensgrote risico in privé aansprakelijk gesteld te worden. Wat speelt er? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Laat u niet aansprakelijk stellen

Meer...

Geactualiseerd op: 10.08.2020

Meer van Indicator

indicator