Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Verliezen verdampen vanaf 2022 niet meer

In het Belastingplan 2021 is het voorstel opgenomen om de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting te wijzigen. Wat houdt dit voorstel precies in? Wat betekent dit voor u? Meer...

IN DE PIJPLIJN

Verliesverrekening vanaf 2022

Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Voorkom verliesverdamping, onderneem dit jaar actie

De verliezen die uw BV nog heeft openstaan uit 2010, verdampen dit jaar als er niet voldoende winst wordt behaald. Door winst te creëren kan verliesverdamping worden voorkomen. Hoe creëert u winst en waar moet u op letten? Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Verlies eerder verdampt, hoe zit dat?

Met ingang van 2019 is de termijn waarbinnen verliezen verrekend kunnen worden, verkort. Het is dus nog belangrijker geworden om de verliespositie van uw BV(’s) in het oog te houden om te voorkomen dat er verliesverdamping optreedt. Meer...

FISCOTIP

Voorkom dat uw verliezen verloren gaan

Verliezen kunnen in de loop der tijd verdampen of verloren gaan door een belangenwijziging in uw BV. Dit kunt u voorkomen door ‘kunstmatig’ winst te creëren. Welke mogelijkheden zijn er en waar moet u op letten? Meer...

FISCOTIP

Verliezen verjongen met meerwaarde in vastgoed

Heeft uw BV eerder verliezen geleden en dreigen deze te gaan ‘verdampen’? Als uw BV Nederlands vastgoed bezit met meerwaarde, kunt u deze verliezen verjongen. Hoe pakt u dat aan? Meer...

FISCOTIP

Verjong uw verliezen

Als uw BV langdurig verlies lijdt, kunt u geconfronteerd worden met verliesverdamping. Dat is natuurlijk erg vervelend, zeker als er in de toekomst weer winsten te verwachten zijn. Wat kunt u hieraan doen? Meer...

FISCALE WINST

Willekeurig afschrijven en verliesverdamping

Kunt u bij dreigende verliesverdamping uw ondernemingsresultaat positief beïnvloeden door een eerder gedane willekeurige afschrijving weer terug te nemen? Wat zegt de rechter hierover? Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Verliesverdamping voorkomen

Als u in uw BV nog oude verliezen heeft staan, moet u nú maatregelen nemen om te voorkomen dat deze verliezen verdampen. Deze maatregelen moeten erop gericht zijn om ‘winst’ te maken. Waar kunt u dan aan denken? Meer...

FISCALE WINST

Beperking verliesverrekening: sta op scherp

Per 1 januari 2007 veranderen de fiscale regels van verliesverrekening. Wat gaat er precies veranderen? Hoe kunt u daar nu al op inspelen? Meer...

Geactualiseerd op: 14.05.2021

Meer van Indicator

indicator