Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

PRIVÉ

Bijstorten spaarhypotheek vaak aantrekkelijk

De lage spaarrente zorgt ervoor dat veel mensen ervoor kiezen om hun hypotheek (versneld) af te lossen. Als aan uw hypotheek echter een spaardeel is gekoppeld, is het vaak aantrekkelijker om hierop bij te storten. Hoe werkt dit? Meer...

PRIVÉ

Let op tijdstip aflossen hypotheek eigen woning

De belastingheffing over uw spaargeld (box 3) kan (deels) voorkomen worden door uw eigenwoningschuld af te lossen. Door het aflossingstijdstip goed te kiezen, voorkomt u ‘extra’ heffing in box 3. Hoe zit dit en waar moet u op letten? Meer...

FISCOTIP

Eigenwoningschuld onderbrengen in box 3

Soms is het voordeliger als een eigenwoningschuld niet langer in box 1 zit, maar in box 3. Wanneer is dat het geval? Kunt u de schuld dan zomaar overhevelen naar een andere box? Wat zijn dan de voorwaarden en wat is het voordeel? Meer...

PRIVÉ

Verhoging hypotheek goed onderbouwen

In deze roerige tijd op de woningmarkt kiezen steeds meer mensen ervoor om hun huis te verbouwen in plaats van te verhuizen. Verhoogt u daarvoor uw hypotheek, dan is ook de extra rente onder voorwaarden aftrekbaar. Hoe zit dat? Meer...

FISCOTIP

Hypotheek zonder bank voordelige optie

Banken staan niet te trappelen om risicovolle hypotheken af te sluiten. Betreft het uw eigen kind of kleinkind, dan bent u hiertoe veel eerder bereid. Hoe zorgt u dan dat u er allebei beter van wordt? Welke voorwaarden gelden er dan? Meer...

PRIVÉ

Wijziging tarief box 3, actie in 2016?

Zoals bekend, zijn er plannen om het belastingtarief in box 3 met ingang van 1 januari 2017 te wijzigen. Dit pakt met name voor hogere vermogens nadelig uit. Kunt u in 2016 alvast iets doen om deze nadelige gevolgen te beperken? Meer...

FISCOTIP

Spelen met aftrek hypotheekrente

De hypotheekrente staat historisch laag. Is het nog wel verstandig om geld te lenen voor een eigen woning en vermogen achter de hand te houden? En hoe zit dat als u kunt lenen bij uw eigen BV of bij een familielid? Wat is wijsheid? Meer...

PRIVÉ

Uw eigen woning vanaf 2013

Zoals de zaken er nu voor staan, worden vanaf 2013 de voorwaarden voor aftrek van hypotheekrente voor de eigen woning aangescherpt. Nieuw is de voor­waarde dat de lening moet worden afgelost. Hoe zit dat? Meer...

INKOMSTENBELASTING

30 jaar en geen dag langer!

Veel mensen zijn zich nog steeds niet bewust van het feit dat hypotheekrente nog maar voor een periode van maximaal 30 jaar aftrekbaar is. Hoe zit dat? Meer...

IN DE PIJPLIJN

Faciliteit voor eigenwoningsparen

Meer...

Geactualiseerd op: 06.12.2019

Meer van Indicator

indicator