Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

FISCOTIP

Eigenwoningschuld onderbrengen in box 3

Soms is het voordeliger als een eigenwoningschuld niet langer in box 1 zit, maar in box 3. Wanneer is dat het geval? Kunt u de schuld dan zomaar overhevelen naar een andere box? Wat zijn dan de voorwaarden en wat is het voordeel? Meer...

FISCOTIP

Hoge lening bij eigen BV, voorkom belastingheffing

Het kabinet wil leningen bij de eigen BV vanaf 2022 gaan belasten. Dat is nog ver weg, maar toch kunt u er het beste nu al op inspelen. Waarom is dat? Wat zijn de mogelijkheden en wat scheelt dat in uw portemonnee? Meer...

PRIVÉ

Lenen binnen de familie

Als een familielid van u krap bij kas zit of een nieuwe woning wil financieren, kunt u overwegen een lening te verstrekken. Waar moet u fiscaal op letten bij een dergelijke lening binnen de familie? Meer...

PRIVÉ

Hypotheekrenteaftrek, soms ook bijtelling

Als u een eigen woning heeft, mag u de betaalde hypotheekrente onder voorwaarden als aftrekpost opvoeren. Als een deel van uw inkomen echter in de hoogste belastingschijf valt, krijgt u een hypotheekrentebijtelling. Hoe zit dat? Meer...

FISCOTIP

Erfpacht en eigen woning

Sinds 1 januari 2013 is de rente op een lening voor de eigen woning alleen aftrekbaar als de lening in maximaal 30 jaar ten minste annuïtair wordt afgelost. In deze fiscotip laten wij u zien hoe u deze aflossingseis deels kunt omzeilen. Meer...

PRIVÉ

Hypotheek eigen woning, rekenen en opletten geblazen

Vanaf 1 januari 2013 moet u goed opletten bij leningen die afgesloten worden ten behoeve van de eigen woning anders dan bij een ‘gewone’ bank. Waarom? Wat speelt er? Meer...

EIGEN WONING

Geen renteaftrek, toch eigenwoningforfait?

Als u geen aftrekbare (hypotheek)rente heeft, hoeft u ook geen eigenwoningforfait aan te geven. Vanaf 2011 moet u in bepaalde situaties toch het eigenwoningforfait opgeven terwijl u geen renteaftrek heeft. Hoe zit dat? Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Renteloos lenen voor woning

Indien u als directeur-grootaandeelhouder bij uw BV een renteloze lening heeft afgesloten voor uw eigen woning, moet u even opletten. De regeling voor renteloze personeelsleningen gaat waarschijnlijk vanaf volgend jaar veranderen. Meer...

FISCOTIP

‘Hypotheek’ bij de eigen BV

Een aansprekende en flexibele manier van eigenwoningfinanciering is een ‘hypotheek’ bij de eigen BV. Waar moet u als directeur-grootaandeelhouder op letten? En wanneer worden voordelen behaald? Meer...

FISCOTIP

Geplande betaling van hypotheekrente

Sinds 1 januari 2005 komen huiseigenaren die geen of slechts een geringe hy­po­theekschuld hebben, in aanmerking voor een extra aftrek. Kunt u daar wellicht ook van profiteren als u nog wel een fikse hypotheekschuld heeft? Meer...

Geactualiseerd op: 05.12.2019

Meer van Indicator

indicator