Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

AUTO VAN DE ZAAK

Zonder registratie naheffingsaanslag voor werkgever

Als uw werknemers hun bedrijfsauto mee naar huis nemen, is de kans groot dat deze ook privé wordt gebruikt. De rechter heeft onlangs nog eens bevestigd dat zonder bijtelling en zonder registratie de fiscale schade voor uw rekening komt. Meer...

UITSMIJTER

Ritje naar de rechter geen privégebruik

Meer...

AUTO VAN DE ZAAK

Intern stuk over bestelauto openbaar

Er is een aantal categorieën bestelauto’s waarvoor de forfaitaire bijtelling voor privégebruik niet geldt. Een intern stuk van de fiscus hierover is nu openbaar. Meer...

AUTO VAN DE ZAAK

Bijtelling bestelauto voorkomen

Ook voor bestelauto’s geldt de bijtelling voor privégebruik. Als u echter kunt bewijzen dat uw werknemer de auto niet privé gebruikt, kunt u dit voorkomen. Meer...

AUTO VAN DE ZAAK

Verbod op privégebruik auto? Dan ook controleren!

Als u aan uw medewerker(s) een auto ter beschikking stelt waarvan zij in privé geen gebruik mogen maken, moet u erop toezien dat dit verbod ook wordt nageleefd. Bij een collega van u ging dat uiteindelijk schromelijk fout. Meer...

AUTO VAN DE ZAAK

Bestelauto met twee zitplaatsen

De fiscus neemt vaak het standpunt in dat voor een bestelauto met twee zitplaatsen automatisch de bijtelling geldt. De Hoge Raad is het hier niet mee eens. Meer...

FISCOTIP

Zo ontgaat u de bijtelling voor de bestelauto!

Als er in uw bedrijf één of meer bestelauto’s rondrijden, moet u voor elke bestelauto in principe de bijtelling toepassen. Als u het goed aanpakt, kunt u deze bijtellingen echter op een legale manier omzeilen. Wat moet u daarvoor doen? Meer...

AUTO

Geen bijtelling voor échte bestelauto

Over de bijtelling voor privégebruik bestelauto van de zaak wordt veel geprocedeerd. Uit twee recente uitspraken blijkt dat de fiscus de regels te strikt uitlegt. Meer...

AUTO

Bijtelling bestelauto van de zaak

De Hoge Raad heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan over de inkomensbijtelling voor een bestelauto van de zaak. Wat speelt er? Meer...

AUTO

Tweede stoel en bijtellen maar?

De rechter heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan over de bijtelling voor privégebruik van een bestelauto van de zaak. Wat speelt er? Meer...

Geactualiseerd op: 07.05.2021

Meer van Indicator

indicator