Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

ONROERENDE ZAKEN

WOZ-waarde bedrijfspand te hoog?

Als u onlangs voor het bedrijfspand dat op de balans van uw BV staat, de jaarlijkse WOZ-beschikking heeft ontvangen, is het zaak deze goed te checken. Hoe zit dat? Meer...

ONROERENDE ZAKEN

Dga verhuurt pand aan BV, hoe zit het met de afschrijving?

Het komt geregeld voor dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) het bedrijfspand privé verhuurt aan de BV, maar dat de verbouwingskosten bij de BV worden geactiveerd. Hoe zit het dan met de afschrijvingsbeperking? Meer...

ONROERENDE ZAKEN

Afschrijving op gebouwen vanaf 2019 beperkt

Onderdeel van de op Prinsjesdag gepresenteerde plannen, is een maatregel die de afschrijving op gebouwen in de vennootschapsbelasting beperkt. Wat houden deze maatregel en de onlangs bekendgemaakte overgangsregeling voor u in? Meer...

FISCOTIP

Lagere WOZ-waarde kent onverwachte voordelen

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse WOZ-beschikking. Een te hoge WOZ-waarde kost extra OZB en heffingen. Voor bedrijfspanden kan het echter ook leiden tot extra te betalen andere belastingen. Hoe zit dat en hoe kunt u dit voorkomen? Meer...

FISCOTIP

Zo blijft de fiscus meebetalen aan uw pand!

Als uw bedrijfspand de zogenaamde ‘bodemwaarde’ bereikt heeft, kunt u niet meer afschrijven. Toch kunt u er ook dan voor zorgen dat uw pand een aftrekpost oplevert. Hoe doet u dit? En wat levert het op? Meer...

FISCALE WINST

Gestegen grondprijzen en blijven afschrijven

De afschrijvingsmogelijkheden op vastgoed zijn behoorlijk beperkt; door de wetgever die de afschrijving heeft gekoppeld aan de WOZ-waarde van het pand én door de gestage waardevermeerdering van de grondprijs. Wat kan er nog? Meer...

FISCOTIP

Verkoop uw pand en huur het weer terug

Kunt u niet meer afschrijven op uw bedrijfspand? Geen nood. U kunt dan overwegen het pand binnen de familie te verkopen en weer terug te huren. Dit kan in bepaalde gevallen voordelig uitpakken. Hoe werkt dat dan? Meer...

FISCOTIP

Waarde vastgoed onder druk

Veel vastgoedbeleggers hebben last van leegstand of huurders die slecht of zelfs helemaal niet betalen. Daardoor is de liquiditeitspositie van deze beleggers onder druk komen te staan. Wellicht kan de fiscus voor wat verlichting zorgen. Meer...

FISCALE WINST

Waarderen op lagere bedrijfswaarde

Zoals bekend, zijn de afschrijvingsmogelijkheden op gebouwen beperkt. Hierdoor is het vaak niet meer mogelijk om af te schrijven op vastgoed. Er is echter een ontsnappingsroute die fiscaal is toegestaan. Meer...

FISCALE WINST

Met de rekenmachine aan de slag

Per 1 januari 2007 zijn niet alleen de afschrijvings­mogelijkheden voor gebouwen beperkt, maar ook voor overige bedrijfsmiddelen. Hoe zit dat? Meer...

Geactualiseerd op: 14.07.2020

Meer van Indicator

indicator