Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Pas onzakelijke leningen op tijd aan

De onzakelijke lening komt steeds meer in de belangstelling te staan. Regelmatig verschijnen er rechtelijke uitspraken waarin de afwaardering van een onzakelijke lening niet wordt toegestaan. Het is zaak dit te voorkomen. Hoe dan? Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Renteloze lening DGA niet ‘fiscusproof’

Indien u als DGA geld leent van uw eigen BV, moet dat tegen zakelijke condities. Als u onzakelijke afspraken maakt, loopt u namelijk het risico van een fiscale correctie. Dat is onlangs nog eens door de rechter bevestigd. Wat speelde er? Meer...

GOED OM TE WETEN

Lening bij eigen BV aandachtspunt fiscus?

Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Stamrecht- of pensioen-BV onder water

In het verleden zijn er nogal wat afkoopsommen bij ontslag ondergebracht in een ‘eigen’ BV, de stamrecht-BV. Maar wat als het vermogen inmiddels niet meer toereikend is om aan de toekomstige uitkeringsverplichtingen te voldoen? Meer...

FISCOTIP

Hypotheek oversluiten naar eigen BV

Als directeur-grootaandeelhouder wilt u graag controle over uw vermogen. Minder afhankelijkheid van de bank en fiscale planning zijn daarin belangrijke ingrediënten. Wat is er mogelijk met de hypotheek voor uw eigen woning? Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Lenen bij de BV, zakelijkheid vereist!

Indien u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) een lening afsluit bij uw eigen BV, moet dit op zakelijke grondslag gebeuren. Wat de consequenties kunnen zijn als dit niet gebeurt, is onlangs weer eens door de rechter vastgesteld. Meer...

LOONHEFFING

Gouden handdruk stamrecht

De gouden handdruk bij het beëindigen van een dienstverband wordt nog steeds veel gebruikt. Omdat de directe heffing hierover hoog is (max. 52%), wordt de uitkering vaak in een stamrecht omgezet. Waar moet u dan op letten? Meer...

FISCOTIP

Stamrecht-BV, wat moet u ermee?

Zoals bekend, kan een ontslagvergoeding worden ondergebracht in een zogenaamde ‘stamrecht-BV’. Maar stel nu dat u het geld wilt gebruiken om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Hoe pakt u dit dan aan? Meer...

LOONHEFFING

Afkoopsom in stamrecht-BV

Als iemand in het kader van een ontslagprocedure een afkoopsom voor misgelopen looninkomsten krijgt aangeboden, dan moet daarover in beginsel belasting worden betaald. Dat kan oplopen tot 52%. Zijn er nog alternatieven? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Gouden handdruk lenen van BV

Als iemand bij zijn ontslag een ‘gouden handdruk’ ontvangt, wordt deze vaak ondergebracht in een BV. Bij deze BV staat dan een behoorlijk bedrag op de bankrekening. Kunt u daar in privé gebruik van maken? Meer...

Geactualiseerd op: 24.01.2020

Meer van Indicator

indicator