Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Formeel bestuurder, dan ook aansprakelijk

Als bestuurder van een BV kunt u in privé aansprakelijk worden gesteld voor niet-betaalde belastingschulden. De rechter heeft onlangs nog bevestigd dat het feit dat iemand anders in de praktijk als bestuurder optreedt, daar niets aan afdoet. Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Voorkom aansprakelijkheid voor btw-schulden

Als de door uw BV verschuldigde btw niet wordt afgedragen aan de Belastingdienst, loopt u het risico op forse fiscale boetes en dat u privé aansprakelijk wordt gesteld. Dit is onlangs nog eens bevestigd door de rechter. Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Rechter zegt: “Directeur niet in privé aansprakelijk!”

Als ondanks een betalingsregeling de BV haar contractschuld niet kan betalen, is de directeur dan in privé aansprakelijk? Wanneer is er sprake van een ‘persoonlijk ernstig verwijt’? Wie moet wat bewijzen? Hoe zit dat fiscaal? Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHoUDER

In privé aansprakelijk voor betaling aan pensioenfonds

De directeur van een BV moet tijdig melding van betalingsonmacht aan het pensioenfonds doen. Welke termijn geldt daarvoor? Wat zegt de rechter en wat is goed om te weten? Meer...

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Melding betalingsonmacht zelf doen

Als uw BV in betalingsproblemen komt, dan is het verstandig tijdig een melding van betalingsonmacht in te dienen bij de fiscus. Uit een recente uitspraak blijkt dat het niet verstandig is dit zomaar aan een ander over te laten. Meer...

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Voorkom ongeldige melding betalingsonmacht

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat een eenmaal gedane melding van betalingsonmacht toch ongeldig kan worden. Wanneer speelt dit? Hoe kan een ongeldige melding van betalingsonmacht voorkomen worden? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Middellijk bestuurder ontspringt de dans

Vaak is men als directeur-grootaandeelhouder door tussenkomst van de holding indirect - dus middellijk- bestuurder van de werk-BV. Ook dan moet u op uw hoede zijn voor aansprakelijkstelling door de Belastingdienst. Hoe zit dat? Meer...

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Betalingsonmacht kan ook bij voldoende geldmiddelen!

De regels ter weerlegging en voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid luisteren nauw. Het Hof sloeg volgens een recent arrest van de Hoge Raad de plank op een aantal punten mis. Wat is nu nieuw beslist? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Mislukte aansprakelijkstelling door fiscus?

Bestuurders (directeuren) van een BV kunnen door de fiscus in privé aansprakelijk worden gesteld voor niet-betaalde btw en loonheffing. Hoe staat u sterk? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Laat u niet aansprakelijk stellen

Meer...

Geactualiseerd op: 07.07.2020

Meer van Indicator

indicator