Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Verliezen verdampen vanaf 2022 niet meer

In het Belastingplan 2021 is het voorstel opgenomen om de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting te wijzigen. Wat houdt dit voorstel precies in? Wat betekent dit voor u? Meer...

FISCOTIP

Verjong uw verliezen

Als uw BV langdurig verlies lijdt, kunt u geconfronteerd worden met verliesverdamping. Dat is natuurlijk erg vervelend, zeker als er in de toekomst weer winsten te verwachten zijn. Wat kunt u hieraan doen? Meer...

FISCALE WINST

Verruimde carry back nu regelen!

Zoals bekend, kunt u verliezen verrekenen met winsten in andere jaren. Voor de jaren 2009 tot en met 2011 is de verliesverrekening verruimd. Hoe zit dat? Meer...

FISCALE WINST

Willekeurig afschrijven en verliesverdamping

Kunt u bij dreigende verliesverdamping uw ondernemingsresultaat positief beïnvloeden door een eerder gedane willekeurige afschrijving weer terug te nemen? Wat zegt de rechter hierover? Meer...

FISCALE WINST

Wat met verlies over 2011?

Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Verliesverdamping voorkomen

Als u in uw BV nog oude verliezen heeft staan, moet u nú maatregelen nemen om te voorkomen dat deze verliezen verdampen. Deze maatregelen moeten erop gericht zijn om ‘winst’ te maken. Waar kunt u dan aan denken? Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Verliesverrekening binnen fiscale eenheid mogelijk?

Een moeder-BV die minstens 95% van de aandelen in een dochter-BV bezit, kan samen met die dochter op verzoek aangemerkt worden als een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Hoe zit dat nu met de verliesverrekening? Meer...

FISCALE WINST

Verliezen niet verloren laten gaan

Op 1 januari 2007 zijn de termijnen om verliezen te verrekenen ingekort. De overgangsmaatregel loopt eind 2011 af. Hoe zit het met deze ‘oude’ verliezen? Meer...

FISCALE WINST

Beperking verliesverrekening: sta op scherp

Per 1 januari 2007 veranderen de fiscale regels van verliesverrekening. Wat gaat er precies veranderen? Hoe kunt u daar nu al op inspelen? Meer...

FISCALE WINST

Verliesverrekening: dat kan u geld kosten!

Zoals bekend, mag u uw negatieve inkomen van box 1 verrekenen met de oude (box 1-)inkomens uit de drie voorgaande belastingjaren. Dit levert altijd een be­­las­ting­teruggave op, zult u denken. Toch is dit niet altijd het geval. Meer...

Geactualiseerd op: 15.01.2021

Meer van Indicator

indicator