Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Vordering op dga ten onrechte afgewaardeerd

Als blijkt dat een dga zijn schuld aan de BV niet kan terugbetalen, heeft de BV een onvolwaardige vordering. Bij de rechter speelde een procedure over de vraag of en wanneer deze onvolwaardige vordering afgewaardeerd mag worden. Meer...

IN DE PIJPLIJN

Uitstel invoering ‘Wet excessief lenen’

Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Lenen van de pensioen-BV leidt tot pensioenafkoop

Een pensioen-BV moet middelen achter de hand hebben om het pensioen uit te keren. Als de dga geld gaat lenen van deze BV, kan de pensioenvoorziening wel eens in gevaar komen. Dit kan fiscaal vervelende gevolgen hebben. Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Belastingaanslag winst op aandelenverkoop te laat?

De Belastingdienst wilde een belastingaanslag over de belaste winst op een aandelenverkoop (winst uit aanmerkelijk belang) van een dga alsnog innen. De dga voerde aan dat de navorderingstermijn hiervoor verlopen was. Wat nu? Meer...

FISCOTIP

Hoge lening bij eigen BV, voorkom belastingheffing

Het kabinet wil leningen bij de eigen BV vanaf 2022 gaan belasten. Dat is nog ver weg, maar toch kunt u er het beste nu al op inspelen. Waarom is dat? Wat zijn de mogelijkheden en wat scheelt dat in uw portemonnee? Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Nieuwe regels voor rekening-courantschulden?

Zoals bekend, is er tijdens Prinsjesdag 2018 een nieuwe maatregel aangekondigd die ziet op de schuld die een directeur-grootaandeelhouder bij zijn BV heeft. Het wetsvoorstel moet nog komen, maar wat weten we hier nu al over? Meer...

IN DE PIJPLIJN

Hoge rekening-courantschulden aangepakt

Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Uitdeling, kredietfaciliteit zonder limiet van de BV

Indien u als DGA geld van uw BV leent, is het van belang dat deze gelden te zijner tijd worden terugbetaald. De Rechtbank Gelderland heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak waarin een DGA forse bedragen van zijn BV had geleend. Meer...

PENSIOEN

Nu opgepast bij schuiven met pensioen

Wie gaat schuiven met zijn in eigen beheer opgebouwde pensioen, schaatst op dun ijs. Voordat men het weet, heeft men dus een nat pak. Maar gelukkig gaat het niet altijd fout, zoals in deze door de Hoge Raad berechte zaak. Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Geld opnemen uit uw pensioen-BV?

Het opnemen van geld uit uw pensioen-BV kunt u niet onbeperkt doen. U loopt dan het risico dat de Belastingdienst stelt dat er sprake is van een afkoop van uw pensioen. Een recente uitspraak van Hof Den Bosch illustreert dit gevaar. Meer...

Geactualiseerd op: 17.06.2021

Meer van Indicator

indicator