Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Herstelwerk is voldoende, opdrachtgever bijt in het zand!

Dient herstelwerk volgens het deskundigenrapport te worden uitgevoerd? Of mag u dit als aannemer zelf beslissen? Wat heeft de bouwrechter beslist in een zaak die bij een collega speelde? Wat is goed om te weten in de praktijk? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Na afkoop aanneemsom verder geen gezeur meer!

Als het restant van de aanneemsom wordt afgekocht, kunt u dan toch nog aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die achteraf worden geconstateerd? Wat speelde er bij een collega? Wat heeft de bouwrechter hierover beslist? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Aannemer niet aansprakelijk voor werk van een ander!

Als een aannemer voortbouwt op een bestaande constructie (bijv. op een bestaande constructieve betonvloer), wie is er dan aansprakelijk? Hoe zit het met de waarschuwingsplicht? Wat heeft de rechter hier nu over beslist? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

U moet echt de kans krijgen voor herstelwerk!

Als u niet de kans krijgt om herstelwerk uit te voeren, bent u dan toch nog voor gebreken aan het ge- of verbouwde aansprakelijk? Wat heeft de rechter hier nu gunstig over beslist bij een collega die geen herstelwerkkans kreeg? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Natuurstenen vloer met ongelijke voegen, no problem?

Als de voegen van een natuurstenen vloer ongelijk zijn, bent u dan altijd aansprakelijk voor het herstelwerk? Wat heeft de bouwrechter hierover nu beslist in een zaak die bij een collega speelde? Wat is nu goed om te weten? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Geen kans op herstelwerk? Geen schadevergoeding!

Als de opdrachtgever een andere vakman inschakelt om herstelwerk te verrichten, bent u dan altijd verplicht om die kosten te betalen? Wat heeft de bouwrechter hier nu over beslist? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Aannemer schadeplichtig ondanks verlopen termijn?

De bouw van een woonhuis wordt tot volle tevredenheid van de opdrachtgever door uw collega-aannemer uitgevoerd. Maar na de oplevering ontstaan er problemen met de trap. Herstelwerk baat niet. Wat heeft de rechter nu beslist? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Een gasprobleem met een vochtige vloer

Een collega-aannemer heeft een betonvloer gelegd en installatiewerkzaamheden verricht. De klant gaat klagen over extreem gasgebruik door de aannemer bij zijn werkuitvoering en een te vochtige betonvloer. Wat is hierover beslist? Meer...

RECHTSPRAAK

Een dure les?

Een aannemer bracht in dakopbouwen de dampdichte folie verkeerd aan. Dus eiste de opdrachtgever dat dit binnen redelijke termijn werd hersteld. De aannemer deed niets. Kreeg hij de herstelkosten voor zijn kiezen? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Alsnog claim voor verzakte vloer?

Een collega bouwde een huis. Later werd dat huis doorverkocht. Toen kwam een claim voor een verzakte vloer. Moest hij dit herstellen van de rechter? Meer...

Geactualiseerd op: 14.05.2021

Meer van Indicator

indicator