Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

AANSPRAKELIJKHEID

Schade door lekkage komt voor rekening aannemer?

Als er binnen de garantietermijn een lekkage optreedt, is de aannemer dan aansprakelijk? Hoe zit het met de onderhoudsplicht van de opdrachtgever? Wat heeft de bouwrechter nu hierover beslist? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Aannemer deels aansprakelijk voor lekkages!

Als er lekkages worden geconstateerd nadat er door een ander werkzaamheden op het dak zijn verricht, is de aannemer dan nog aansprakelijk? Wat als er meerdere oorzaken voor de lekkages kunnen zijn? Wat speelde er bij uw collega? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Aannemer aansprakelijk voor schade door lekkages?

Nieuwbouw tussen bestaande gebouwen zorgt vaak voor extra problemen. Wat heeft de bouwrechter beslist in een zaak die speelde bij een collega? Wat bij vocht- en wateroverlast? Hoe voorkomt u gedoe over bouwgebreken? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Aannemer niet (meer) aansprakelijk voor lekkage

Als de normale garantietermijn is verstreken, kan de opdrachtgever dan nog een beroep doen op de langere, wettelijke termijn? Wat is daarvoor nodig? Wat heeft de rechter hierover beslist in een zaak over de bouw van een woonhuis? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Natuurstenen vloer met ongelijke voegen, no problem?

Als de voegen van een natuurstenen vloer ongelijk zijn, bent u dan altijd aansprakelijk voor het herstelwerk? Wat heeft de bouwrechter hierover nu beslist in een zaak die bij een collega speelde? Wat is nu goed om te weten? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Deskundigenrapport pakt nu goed in uw voordeel uit

Als uit een deskundigenrapport blijkt dat u niet aansprakelijk bent voor de schade, hoeft u zich dan verder geen zorgen meer te maken? Wat als de opdrachtgever het daar niet mee eens is? Wat heeft de rechter daar nu over beslist? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

De berging verzakt! Werk tóch correct uitgevoerd!

Als een aanbouw tekenen vertoont van verzakking, is de aannemer dan altijd aansprakelijk? Wat heeft de bouwrechter nu hierover beslist en wat is handig om te weten? Hoe heeft een opdrachtgever geen claim op u? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Werken als goed vakman!

Als de bouw wordt uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de leverancier maar in afwijking van de aannemingsovereenkomst, bent u dan áltijd aansprakelijk? Wat heeft de bouwrechter hier nu over beslist en wat is nu goed om te weten? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Een lekkend dak? Voor u geen probleem!

Als u volgens de instructie van de leverancier bouwmaterialen verwerkt en achteraf ontstaat er schade, bent u daarvoor dan aansprakelijk? Wat heeft de rechter daarover gezegd en wat is goed om te weten? Meer...

RECHT

Help, het nieuwbouwpand staat onder water!

Als u aansprakelijk wordt gesteld voor lekkages waarvan u zeker weet dat die niet aan u te wijten zijn, hoe kunt u zich dan daartegen verweren? Wat heeft de rechter daarover gezegd en wat is goed om te weten? Meer...

Geactualiseerd op: 18.06.2021

Meer van Indicator

indicator