Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

ERFRECHT

Blijft testament overeind staan?

Als de inhoud van een testament anders blijkt te zijn dan gedacht, kan de rechtsgeldigheid dan worden aangevochten? Wat zegt de wet en wat heeft de rechter hier nu over beslist? Wat is goed om te weten en rekening mee te houden? Meer...

TESTAMENT

Testament wijzigen, aanvullen of ongedaan maken

Een testament is geen statisch document met eeuwigheidswaarde. Waarom is het soms raadzaam om het testament aan te passen? Hoe kunt u dat regelen? Welke mogelijkheden zijn er? Wat is goed om te weten? Meer...

TESTAMENT

Het testament voor u als bouwondernemer goed geregeld!

Wat staat er in een ondernemerstestament? Wat wordt er bedoeld met een flexibel testament? Wat kan er worden geregeld als de bedrijfsopvolger al bekend is? Welke voordelen biedt dat? Welk belastingvoordeel heeft de bedrijfsopvolger? Meer...

ERFRECHT

Waarop heeft het onterfde kind nog recht?

Een onterfd kind heeft recht op zijn legitieme portie. Wat wordt daarmee bedoeld? Wanneer is dit (niet) opeisbaar? Welke termijnen zijn van belang? Wat is goed om te weten? Meer...

TESTAMENT

Een kind onterven kan volgens de wet, hoe dan?

Vaak wordt er gezegd dat een kind niet kan worden onterfd. Maar dat is onjuist. Bij testament kan een kind worden onterfd. Dan heeft hij nog wel recht op zijn legitieme portie. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat kunt u regelen? Meer...

ERFRECHT

Dwarsliggende erfgenaam met legaat buitenspel gezet!

Bij de verdeling van de erfenis ontstaan vaak problemen tussen de erfgenamen. Als een erfgenaam gaat dwarsliggen, kan de verdeling een langdurige zaak worden. Hoe kunt u dat voorkomen? Wat kunt u daarvoor regelen? Meer...

RECHT

Samenlevingscontract, fiscale en financiële voordelen

Als samenwoners elkaar bij testament tot erfgenaam hebben benoemd, gelden er speciale vrijstellingen voor de te betalen erfbelasting. Wat moet u regelen? Hoe kan dat nu zowel pensioenvoordeel als erfrechtvoordeel opleveren? Meer...

PRIVÉ

Kind onterven, wat is er nu beslist?

Kunt u regelen dat een kind niets van u erft of erft een kind áltijd een bepaald deel van uw vermogen? Welke wetttelijke rechten heeft een onterfd kind? Wat heeft de rechter in een recent geval van een onterfd kind beslist? Meer...

PRIVÉ

Welk recht heeft het onterfde kind nu?

Er wordt wel eens ten onrechte gedacht dat ouders hun kinderen nooit kunnen onterven. Welk recht heeft een kind nog wél? Met welke termijnen moet u nu rekening houden om geen rechten op de erfenis te verspelen? Meer...

Geactualiseerd op: 18.06.2021

Meer van Indicator

indicator