Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

RECHT VAN DE BOUW

Schadevergoeding voor toekomstige kosten?

Opdrachtgever Nico klaagt over opborrelend water in afvoeren, vrijwel direct nadat de nieuwgebouwde woning door aannemer Schietlood is opgeleverd. Wat is de oorzaak? Wat is de oplossing? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Aansprakelijk voor schade door heiwerkzaamheden?

Aan welke zorgplicht moet er worden voldaan voorafgaand aan heiwerk? Is een nulmeting van de omliggende gebouwen voldoende? Wat speelde er bij een collega en wat heeft de rechter hier nu over beslist? Wat is goed om te weten? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Kabel geraakt, aannemer aansprakelijk?

Als een aannemer als grondroerder kan aantonen dat hij voor de start van het werk de locatie met een waterlans heeft onderzocht, is dat dan voldoende? Hoe voorkomt u aansprakelijkheid voor kabelschade? Wat is recentelijk beslist? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Aannemer aansprakelijk? De rechter dacht van niet!

Als er door de uitvoering van het werk schade ontstaat, is de aannemer dan altijd aansprakelijk? Wat als hij heeft gewerkt volgens de instructies van de opdrachtgever of diens contactpersoon? Wat heeft de rechter nu beslist? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Warmte-installatie defect? Aannemer niet aansprakelijk!

Als blijkt dat de installatie van de warmwatervoorziening niet correct is uitgevoerd, is de aannemer dan altijd aansprakelijk voor de schade? Wat heeft de rechter gezegd in een zaak die speelde bij de bouw van een vrijstaande villa? Meer...

GEBOUW EN GROND

Wie betaalt de schade aan kapotte leiding door heiwerk?

Als er bij (hei)werk een leiding wordt beschadigd, wie betaalt dan de schade? Is de opdrachtgever of de aannemer aansprakelijk? Wat heeft de rechter beslist in een zaak die speelde over € 72.602,- schade aan een hemelwaterafvoerleiding? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Zo loopt u geen risico bij gevolgschades

Gebouwen zitten vol met leidingen. Bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden loopt u dus groot risico om schade te veroorzaken. Wat doet u om dat te voorkomen? Hoe vangt u risico’s op met verzekeringen? Wat kunt u nog meer doen? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Brandkraan verschoven! Wie betaalt de schade?

Als na werktijd schade wordt veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden waar de hoofdaannemer geen opdracht voor heeft gegeven, kan hij dan tóch voor die schade aansprakelijk worden gesteld? Wat is nu beslist? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Bij graafwerk kabelnetwerk beschadigd; aansprakelijk!

Als een aannemer een kabelnetwerk beschadigt, is hij dan alleen aansprakelijk voor de directe schade aan het netwerk? Of moet hij ook de schade vergoeden die door derden wordt geclaimd bij de netbeheerder? Wat is nu beslist? Meer...

PERSONEEL

Valt dat onder uw aansprakelijkheid?

Op een regenachtige dag, het was vier graden en er stond een krachtige wind, stortte een deel van een zojuist gemetselde muur naar beneden en kwam op een werknemer van het metselbedrijf terecht. Wie is er aansprakelijk? Meer...

Geactualiseerd op: 14.05.2021

Meer van Indicator

indicator