Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

TESTAMENT

Wat nu voor uw onderneming regelen in uw testament?

Door het maken van een testament kunt u afwijken van het wettelijk erfrecht. Aan welke regelingen met het oog op uw onderneming moet u dan vooral denken? Meer...

TESTAMENT

Testament wijzigen, aanvullen of ongedaan maken

Een testament is geen statisch document met eeuwigheidswaarde. Waarom is het soms raadzaam om het testament aan te passen? Hoe kunt u dat regelen? Welke mogelijkheden zijn er? Wat is goed om te weten? Meer...

TESTAMENT

Het testament voor u als bouwondernemer goed geregeld!

Wat staat er in een ondernemerstestament? Wat wordt er bedoeld met een flexibel testament? Wat kan er worden geregeld als de bedrijfsopvolger al bekend is? Welke voordelen biedt dat? Welk belastingvoordeel heeft de bedrijfsopvolger? Meer...

ERFRECHT

Erfgenaam een verplichting opleggen?

Meer...

ERFRECHT

Overlijden zonder kinderen, waar gaat de erfenis heen?

Als de langstlevende van twee echtgenoten overlijdt, waar gaat de erfenis dan naartoe? Wat zegt de wet? Gaat de erfenis naar de ‘koude kant’? Wat is raadzaam om te regelen? Hoe werkt dat via een testament? Meer...

PRIVé

Privéaansprakelijkheid van ‘erfenis-executeur’?

Een executeur regelt de zaken die na overlijden van de erflater moeten worden afgehandeld. Een executeur die aangifte erfbelasting doet, is tegenover de fiscus in privé aansprakelijk. Hoe loopt u het minste risico? Wat is goed om te weten? Meer...

ERFRECHT

Dwarsliggende erfgenaam met legaat buitenspel gezet!

Bij de verdeling van de erfenis ontstaan vaak problemen tussen de erfgenamen. Als een erfgenaam gaat dwarsliggen, kan de verdeling een langdurige zaak worden. Hoe kunt u dat voorkomen? Wat kunt u daarvoor regelen? Meer...

PRIVÉ

Hoezo een executeur voor de erfenisafwikkeling?

Wat nu te doen als u de zaken rondom de afwikkeling van uw nalatenschap op voorhand al echt goed geregeld wilt hebben? Wat zijn op dit punt de veranderingen in het meest recente erfrecht? Meer...

Geactualiseerd op: 18.06.2021

Meer van Indicator

indicator