Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

ERFRECHT

Kindsdelen opeisbaar bij onderbewindstelling?

Wanneer zijn kindsdelen uit een nalatenschap opeisbaar? Wat als de langstlevende onder bewind wordt gesteld? Staat de verzorgingsgedachte voorop? Mag er worden ingeteerd op het vermogen? Wat speelde hierover bij de rechter? Meer...

TESTAMENT

Het testament voor u als bouwondernemer goed geregeld!

Wat staat er in een ondernemerstestament? Wat wordt er bedoeld met een flexibel testament? Wat kan er worden geregeld als de bedrijfsopvolger al bekend is? Welke voordelen biedt dat? Welk belastingvoordeel heeft de bedrijfsopvolger? Meer...

ERFRECHT

Dankzij testament blijft het vermogen in de eigen familie!

Hoe blijft uw vermogen in de eigen familie? Wat als er goederen uit uw erfenis worden verkocht? Moet deze opbrengst bij echtscheiding worden verdeeld? Wat kunt u regelen via een zogenaamde ‘uitsluitingsclausule’ in uw testament? Meer...

ECHTSCHEIDING

Drie adviezen bij schenking of erfenis

De Hoge Raad heeft een belangrijke beslissing genomen over hoe er bij echtscheiding rekening moet worden gehouden met door schenking verkregen vermogen. Meer...

ERFRECHT

Rechter zegt: “Vordering van onterfd kind in de ijskast!”

Als er te weinig geld is, kan een kind dan toch diens kindsdeel opeisen? Hoe zit het met de opeisbaarheid van de legitieme portie van een onterfd kind? Wat speelde hierover recentelijk bij de rechter en wat is hierover nu beslist? Meer...

PRIVÉ

Dankzij uitsluitingsclausule erfenis niet naar koude kant!

Hoe kunt u regelen dat uw erfenis na echtscheiding niet bij de ex-partner van uw kind terechtkomt? Is de uitsluitingsclausule in uw testament nu nog wel nodig onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht? Wat is goed om te weten? Meer...

ERFRECHT

Overlijden zonder kinderen, waar gaat de erfenis heen?

Als de langstlevende van twee echtgenoten overlijdt, waar gaat de erfenis dan naartoe? Wat zegt de wet? Gaat de erfenis naar de ‘koude kant’? Wat is raadzaam om te regelen? Hoe werkt dat via een testament? Meer...

ERFRECHT

Waarop heeft het onterfde kind nog recht?

Een onterfd kind heeft recht op zijn legitieme portie. Wat wordt daarmee bedoeld? Wanneer is dit (niet) opeisbaar? Welke termijnen zijn van belang? Wat is goed om te weten? Meer...

ERFRECHT

Onterving van echtgenoot, kan dit nu wél?

Lang niet iedereen weet het antwoord op de vraag of de wet het toestaat dat een echtgenoot (m/v) onterfd kan worden. Hoe kan dit wel en wat zijn de gevolgen? Hoe kan een echtgenoot niet helemaal buiten spel worden gezet? Meer...

PRIVÉ

Hoezo nu ‘privéclausule’ bij schenking altijd erbij?

Als ouders schenkingen doen aan hun kind, moet dan iedere keer opnieuw worden vastgelegd dat die schenking voor hem privé is en niet voor zijn echtgenote? Wat heeft de rechter daar nu over beslist? Wat is nu goed om te weten? Meer...

Geactualiseerd op: 14.05.2021

Meer van Indicator

indicator