Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

RECHT VAN DE BOUW

Niet gewaarschuwd, aannemer aansprakelijk?

Wie is er aansprakelijk voor ondeugdelijk werk door gebrekkige zaken die afkomstig zijn van de opdrachtgever? Welke waarschuwingsplicht moet er in acht worden genomen? Wat speelde hierover? Wat zegt de wet en wat is goed om te weten? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Toch altijd indringend waarschuwen voor gebreken?

De aansprakelijkheidsuitsluiting voor schade, veroorzaakt door gebreken aan een door een derde te plaatsen fundering, betekent niet dat de aannemer niet aansprakelijk kan zijn bij schending van zijn waarschuwingsplicht. Hoe werkt dat? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Aannemer aansprakelijk voor foute maatvoering?

Als de maatvoering van bestelde kozijnen en een schuifdeur niet blijkt te kloppen, wie is er dan aansprakelijk? Wat als er aanvullende afspraken zijn gemaakt? Wie moet wat bewijzen? Wat is verstandig om zorgvuldig te bewaren? Meer...

BOUWGEBREKEN

Gebrekkig onderhoud, dan is aannemer niet aansprakelijk!

Als er scheurvorming optreedt in houten geveldelen, is men als aannemer dan altijd aansprakelijk? Kan uw opdrachtgever zich verschuilen achter het verfplan? Wat heeft de bouwrechter hier recentelijk gunstig over beslist? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Schade door losse gevelplaten voor rekening aannemer?

Als er gevelplaten loskomen, heeft dat dan te maken met gebrekkig onderhoud of is dat voor rekening van de aannemer? Hoe zit het met de garantietermijn? Heeft de klant de plicht om de gevelbekleding jaarlijks te laten inspecteren? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Problemen met de gietvloer? Aannemer niet aansprakelijk!

Was een collega-aannemer aansprakelijk voor problemen met een vloer zonder dilatatievoegen? Had hij daarvoor moeten waarschuwen? Wanneer is de vloer goedgekeurd? Wat heeft de bouwrechter nu hierover beslist? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Vochtige dakbedekking? Aannemer niet aansprakelijk!

Als er binnen de garantietermijn van 10 jaar vochtblazen worden geconstateerd in de dakbedekking, is de aannemer dan altijd aansprakelijk? Wat speelde er bij een collega die renovatiewerk aan een dak verrichtte? Wat is er beslist? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Aannemer niet aansprakelijk voor werk van een ander!

Als een aannemer voortbouwt op een bestaande constructie (bijv. op een bestaande constructieve betonvloer), wie is er dan aansprakelijk? Hoe zit het met de waarschuwingsplicht? Wat heeft de rechter hier nu over beslist? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Geen klaarblijkelijke fout, geen waarschuwingsplicht!

In de algemene voorwaarden UAV 1989 staat een waarschuwingsplicht voor u als aannemer in de bouw. Maar wanneer is daarvan sprake? Wat heeft de bouwrechter daar nu over beslist? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Een lekkend dak? Voor u geen probleem!

Als u volgens de instructie van de leverancier bouwmaterialen verwerkt en achteraf ontstaat er schade, bent u daarvoor dan aansprakelijk? Wat heeft de rechter daarover gezegd en wat is goed om te weten? Meer...

Geactualiseerd op: 11.06.2021

Meer van Indicator

indicator