Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Wateroverlast komt (deels) voor rekening van de aannemer!

Wat als de opdrachtgever zijn hele perceel betegelt en mede daardoor te kampen heeft met wateroverlast? Wat mag er als algemeen bekend worden verondersteld? Waar moet de aannemer voor zorgen? Wat zegt de bouwrechter? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Schadevergoeding voor toekomstige kosten?

Opdrachtgever Nico klaagt over opborrelend water in afvoeren, vrijwel direct nadat de nieuwgebouwde woning door aannemer Schietlood is opgeleverd. Wat is de oorzaak? Wat is de oplossing? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Aannemer niet aansprakelijk voor betonrot?

Wat als er na de afronding van renovatiewerkzaamheden betonrot wordt geconstateerd? Welke werkzaamheden behoren wel of niet tot de overeenkomst? Wat als de aannemer tijdig heeft gewaarschuwd? Wat is goed om te weten? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Aannemer aansprakelijk voor vlekken en bobbels?

Als er vlekken, bobbels en scheuren worden vastgesteld aan de gevelsteen, is de aannemer daarvoor dan aansprakelijk? Had hij daarvoor moeten waarschuwen? Hoe heeft de bouwrechter hierover nu geoordeeld? Hoe staat u nu sterk? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Aannemer niet aansprakelijk voor immateriële schade?

Een opdrachtgever kan vergoeding eisen voor wat in juristentaal ‘immateriële schade’ heet. Bij wie ligt de bewijsbal? Wat staat er in de wet? Wat speelde er bij een collega en wat heeft de bouwrechter beslist? Hoe staat u juridisch sterk? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Schadeverzekering speelt geen rol bij aansprakelijkheid!

Als een opdrachtgever voor (gevolg)schade verzekerd is, is de aannemer dan niet meer aansprakelijk? Of kan hij zich daar niet achter verschuilen? Wat zegt de rechter? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Aannemer niet (meer) aansprakelijk voor lekkage

Als de normale garantietermijn is verstreken, kan de opdrachtgever dan nog een beroep doen op de langere, wettelijke termijn? Wat is daarvoor nodig? Wat heeft de rechter hierover beslist in een zaak over de bouw van een woonhuis? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Geen klaarblijkelijke fout, geen waarschuwingsplicht!

In de algemene voorwaarden UAV 1989 staat een waarschuwingsplicht voor u als aannemer in de bouw. Maar wanneer is daarvan sprake? Wat heeft de bouwrechter daar nu over beslist? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Deskundigenrapport pakt nu goed in uw voordeel uit

Als uit een deskundigenrapport blijkt dat u niet aansprakelijk bent voor de schade, hoeft u zich dan verder geen zorgen meer te maken? Wat als de opdrachtgever het daar niet mee eens is? Wat heeft de rechter daar nu over beslist? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Wat nu als uw klant een deel van het werk zelf doet?

Als uw opdrachtgever een deel van de bouwwerkzaamheden zelf uitvoert, hoe zit het dan met uw aansprakelijkheid? Wat heeft de rechter daar nu over beslist in een zaak die laatst speelde bij een collega-bouwondernemer? Meer...

Geactualiseerd op: 14.05.2021

Meer van Indicator

indicator