Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

RECHT VAN DE BOUW

Valt bouw berging bij woonhuis nu onder de garantie?

Valt een vrijstaande berging niet onder de garantieregeling die op het woonhuis van toepassing is? Wat wordt er volgens de algemene voorwaarden bedoeld met ‘een voorziening buiten het huis’? Wat is er nu beslist? Wat is goed om te weten? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Fout met toegangsdeuren, aannemer aansprakelijk?

Als er voldaan wordt aan de regels van het Bouwbesluit, is men als aannemer dan niet aansprakelijk? Wat zeggen de algemene voorwaarden? Wat speelde er laatst over deuren die de verkeerde kant op draaien en niet goed open kunnen? Meer...

BOUWGEBREKEN

Berging verzakt door sloot, aannemer aansprakelijk?

Is de berging onderdeel van de woning? Geldt daarvoor ook de regeling van een ernstig gebrek? Is dezelfde garantietermijn van toepassing? Wat heeft de bouwrechter nu beslist in een zaak over de verzakking van een berging? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Aansprakelijk voor houtrot als verborgen gebrek?

Als er houtrot wordt geconstateerd, geldt dan de garantietermijn voor het schilderwerk? Of is er dan sprake van een verborgen gebrek? Met welke garantietermijn moet u dan rekening houden? Wat speelde er bij de bouwrechter? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Nieuwbouw beneden peil, aannemer aansprakelijk?

Als het peil van de woning niet klopt, is de aannemer dan aansprakelijk? Ook als het peil door de gemeente is vastgesteld? Wat heeft de bouwrechter nu beslist in een zaak van een collega? Hoe voorkomt u gedoe en aansprakelijkheid? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Trap voldoet aan de eisen; niet te steil en niet te smal?

Een trap moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Maar zijn die voor elke trap hetzelfde? Wat heeft de bouwrechter hier nu over beslist? Wat is dus goed voor u als bouwondernemer om te weten? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Klant heeft zelf veranderingen aan werk aangebracht!

Een opdrachtgever kwam bij de oplevering van het werk door een collega met een waslijst aan gebreken en klachten aanzetten. Bij wie ligt dan de bewijslast van de gebreken? Wat nu de opdrachtgever zelf veranderingen heeft aangebracht? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Bouwgebreken geen reden tot uitstel van betaling?

Als de opdrachtgever gebreken constateert aan het werk, mag hij betaling van bouwtermijnen dan uitstellen? Wat heeft de bouwrechter gezegd? Wat is goed om te weten? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Wat nu als uw klant een deel van het werk zelf doet?

Als uw opdrachtgever een deel van de bouwwerkzaamheden zelf uitvoert, hoe zit het dan met uw aansprakelijkheid? Wat heeft de rechter daar nu over beslist in een zaak die laatst speelde bij een collega-bouwondernemer? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

De berging verzakt! Werk tóch correct uitgevoerd!

Als een aanbouw tekenen vertoont van verzakking, is de aannemer dan altijd aansprakelijk? Wat heeft de bouwrechter nu hierover beslist en wat is handig om te weten? Hoe heeft een opdrachtgever geen claim op u? Meer...

Geactualiseerd op: 17.06.2021

Meer van Indicator

indicator