Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

RECHT VAN DE BOUW

Schadevergoeding voor toekomstige kosten?

Opdrachtgever Nico klaagt over opborrelend water in afvoeren, vrijwel direct nadat de nieuwgebouwde woning door aannemer Schietlood is opgeleverd. Wat is de oorzaak? Wat is de oplossing? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Valt bouw berging bij woonhuis nu onder de garantie?

Valt een vrijstaande berging niet onder de garantieregeling die op het woonhuis van toepassing is? Wat wordt er volgens de algemene voorwaarden bedoeld met ‘een voorziening buiten het huis’? Wat is er nu beslist? Wat is goed om te weten? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Fout met toegangsdeuren, aannemer aansprakelijk?

Als er voldaan wordt aan de regels van het Bouwbesluit, is men als aannemer dan niet aansprakelijk? Wat zeggen de algemene voorwaarden? Wat speelde er laatst over deuren die de verkeerde kant op draaien en niet goed open kunnen? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Aansprakelijk voor houtrot als verborgen gebrek?

Als er houtrot wordt geconstateerd, geldt dan de garantietermijn voor het schilderwerk? Of is er dan sprake van een verborgen gebrek? Met welke garantietermijn moet u dan rekening houden? Wat speelde er bij de bouwrechter? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Aannemer aansprakelijk voor ondeugdelijk schilderwerk!

Als de opdrachtgever vlak voor afloop van de garantietermijn een gebrek meldt, is hij dan nog op tijd? Is de aannemer altijd ontslagen van zijn aansprakelijkheid als de wijze van afwerking niet in het bestek staat? Wat zegt de rechter? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Aannemer aansprakelijk voor schade door lekkages?

Nieuwbouw tussen bestaande gebouwen zorgt vaak voor extra problemen. Wat heeft de bouwrechter beslist in een zaak die speelde bij een collega? Wat bij vocht- en wateroverlast? Hoe voorkomt u gedoe over bouwgebreken? Meer...

BOUWGEBREKEN

Werk opgeleverd, aannemer van aansprakelijkheid af?

Als er wordt afgeweken van het bestek, heeft de opdrachtgever dan recht op schadevergoeding? Wat als het werk al is opgeleverd? Wat heeft het Gerechtshof Amsterdam nu hierover beslist in een zaak die speelde bij een collega? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Trillingsgevoelig pand niet de schuld van de aannemer?

Als een pand trillingsgevoelig is, voldoet de bouw dan niet aan de gestelde garantienormen? Kan dat altijd de aannemer worden verweten? Wat heeft de bouwrechter hier nu over beslist? Hoe staat u sterk? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Trap voldoet aan de eisen; niet te steil en niet te smal?

Een trap moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Maar zijn die voor elke trap hetzelfde? Wat heeft de bouwrechter hier nu over beslist? Wat is dus goed voor u als bouwondernemer om te weten? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Wat nu als uw klant een deel van het werk zelf doet?

Als uw opdrachtgever een deel van de bouwwerkzaamheden zelf uitvoert, hoe zit het dan met uw aansprakelijkheid? Wat heeft de rechter daar nu over beslist in een zaak die laatst speelde bij een collega-bouwondernemer? Meer...

Geactualiseerd op: 14.05.2021

Meer van Indicator

indicator