Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

ERFRECHT

Kindsdelen opeisbaar bij onderbewindstelling?

Wanneer zijn kindsdelen uit een nalatenschap opeisbaar? Wat als de langstlevende onder bewind wordt gesteld? Staat de verzorgingsgedachte voorop? Mag er worden ingeteerd op het vermogen? Wat speelde hierover bij de rechter? Meer...

BANKZAKEN

Rechter: kosten notarisverklaring voor rekening van bank!

Mag een bank de bankrekeningen van een overledene blokkeren als er voldoende bewijs is wie de enige erfgenaam en executeur is? Moeten er altijd kosten worden gemaakt voor een verklaring van executele of een verklaring van erfrecht? Meer...

ERFRECHT

Blijft testament overeind staan?

Als de inhoud van een testament anders blijkt te zijn dan gedacht, kan de rechtsgeldigheid dan worden aangevochten? Wat zegt de wet en wat heeft de rechter hier nu over beslist? Wat is goed om te weten en rekening mee te houden? Meer...

ERFRECHT

E-mailbericht is niet rechtsgeldig als ‘onderhands testament’?

Hoe kan een uiterste wil (testament) rechtsgeldig worden opgesteld? Kan dat ook bij onderhandse akte? Welke strenge eisen gelden daarvoor? Wat speelde hierover en wat heeft de rechter nu hierover beslist? Meer...

ERFRECHT

Dankzij testament blijft het vermogen in de eigen familie!

Hoe blijft uw vermogen in de eigen familie? Wat als er goederen uit uw erfenis worden verkocht? Moet deze opbrengst bij echtscheiding worden verdeeld? Wat kunt u regelen via een zogenaamde ‘uitsluitingsclausule’ in uw testament? Meer...

ERFRECHT

Erfgenaam een verplichting opleggen?

Meer...

ERFRECHT

Overlijden zonder kinderen, waar gaat de erfenis heen?

Als de langstlevende van twee echtgenoten overlijdt, waar gaat de erfenis dan naartoe? Wat zegt de wet? Gaat de erfenis naar de ‘koude kant’? Wat is raadzaam om te regelen? Hoe werkt dat via een testament? Meer...

ERFRECHT

Probleemloze verdeling van uw erfenis geregeld?

Hoe voorkomt u dat er ruzie ontstaat tussen de erfgenamen en dat ze na uw overlijden ‘rollebollend over straat gaan’? Moet u daarvoor naar de notaris? Wat kunt u regelen en wat is goed om te weten? Meer...

PRIVÉ

Welk recht heeft het onterfde kind nu?

Er wordt wel eens ten onrechte gedacht dat ouders hun kinderen nooit kunnen onterven. Welk recht heeft een kind nog wél? Met welke termijnen moet u nu rekening houden om geen rechten op de erfenis te verspelen? Meer...

Geactualiseerd op: 10.05.2021

Meer van Indicator

indicator