Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

ERFRECHT

Kindsdelen opeisbaar bij onderbewindstelling?

Wanneer zijn kindsdelen uit een nalatenschap opeisbaar? Wat als de langstlevende onder bewind wordt gesteld? Staat de verzorgingsgedachte voorop? Mag er worden ingeteerd op het vermogen? Wat speelde hierover bij de rechter? Meer...

ERFRECHT

Blijft testament overeind staan?

Als de inhoud van een testament anders blijkt te zijn dan gedacht, kan de rechtsgeldigheid dan worden aangevochten? Wat zegt de wet en wat heeft de rechter hier nu over beslist? Wat is goed om te weten en rekening mee te houden? Meer...

TESTAMENT

Wat nu voor uw onderneming regelen in uw testament?

Door het maken van een testament kunt u afwijken van het wettelijk erfrecht. Aan welke regelingen met het oog op uw onderneming moet u dan vooral denken? Meer...

TESTAMENT

Het testament voor u als bouwondernemer goed geregeld!

Wat staat er in een ondernemerstestament? Wat wordt er bedoeld met een flexibel testament? Wat kan er worden geregeld als de bedrijfsopvolger al bekend is? Welke voordelen biedt dat? Welk belastingvoordeel heeft de bedrijfsopvolger? Meer...

PRIVÉ

Dankzij uitsluitingsclausule erfenis niet naar koude kant!

Hoe kunt u regelen dat uw erfenis na echtscheiding niet bij de ex-partner van uw kind terechtkomt? Is de uitsluitingsclausule in uw testament nu nog wel nodig onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht? Wat is goed om te weten? Meer...

ERFRECHT

Erfgenaam via eigen verklaring of via testament?

Als uit alles blijkt dat de erfenis naar iemand moet gaan die geen familie is, zijn getuigenbewijs en een schriftelijke verklaring dan voldoende? Of kan dat alleen bij testament worden geregeld? Wat zegt de rechter? Wat is goed om te weten? Meer...

PRIVé

Privéaansprakelijkheid van ‘erfenis-executeur’?

Een executeur regelt de zaken die na overlijden van de erflater moeten worden afgehandeld. Een executeur die aangifte erfbelasting doet, is tegenover de fiscus in privé aansprakelijk. Hoe loopt u het minste risico? Wat is goed om te weten? Meer...

ERFRECHT

Dwarsliggende erfgenaam met legaat buitenspel gezet!

Bij de verdeling van de erfenis ontstaan vaak problemen tussen de erfgenamen. Als een erfgenaam gaat dwarsliggen, kan de verdeling een langdurige zaak worden. Hoe kunt u dat voorkomen? Wat kunt u daarvoor regelen? Meer...

ERFRECHT

Wat erft de langstlevende?

Meer...

Geactualiseerd op: 07.05.2021

Meer van Indicator

indicator