Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

ERFRECHT

Blijft testament overeind staan?

Als de inhoud van een testament anders blijkt te zijn dan gedacht, kan de rechtsgeldigheid dan worden aangevochten? Wat zegt de wet en wat heeft de rechter hier nu over beslist? Wat is goed om te weten en rekening mee te houden? Meer...

TESTAMENT

Wat nu voor uw onderneming regelen in uw testament?

Door het maken van een testament kunt u afwijken van het wettelijk erfrecht. Aan welke regelingen met het oog op uw onderneming moet u dan vooral denken? Meer...

TESTAMENT

Testament wijzigen, aanvullen of ongedaan maken

Een testament is geen statisch document met eeuwigheidswaarde. Waarom is het soms raadzaam om het testament aan te passen? Hoe kunt u dat regelen? Welke mogelijkheden zijn er? Wat is goed om te weten? Meer...

ERFRECHT

Personen als erfgenaam, huisdier niet?

Meer...

PRIVÉ

Dankzij uitsluitingsclausule erfenis niet naar koude kant!

Hoe kunt u regelen dat uw erfenis na echtscheiding niet bij de ex-partner van uw kind terechtkomt? Is de uitsluitingsclausule in uw testament nu nog wel nodig onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht? Wat is goed om te weten? Meer...

ERFRECHT

Overlijden zonder kinderen, waar gaat de erfenis heen?

Als de langstlevende van twee echtgenoten overlijdt, waar gaat de erfenis dan naartoe? Wat zegt de wet? Gaat de erfenis naar de ‘koude kant’? Wat is raadzaam om te regelen? Hoe werkt dat via een testament? Meer...

TESTAMENT

Een kind onterven kan volgens de wet, hoe dan?

Vaak wordt er gezegd dat een kind niet kan worden onterfd. Maar dat is onjuist. Bij testament kan een kind worden onterfd. Dan heeft hij nog wel recht op zijn legitieme portie. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat kunt u regelen? Meer...

ERFRECHT

Probleemloze verdeling van uw erfenis geregeld?

Hoe voorkomt u dat er ruzie ontstaat tussen de erfgenamen en dat ze na uw overlijden ‘rollebollend over straat gaan’? Moet u daarvoor naar de notaris? Wat kunt u regelen en wat is goed om te weten? Meer...

PRIVÉ

Hoezo een executeur voor de erfenisafwikkeling?

Wat nu te doen als u de zaken rondom de afwikkeling van uw nalatenschap op voorhand al echt goed geregeld wilt hebben? Wat zijn op dit punt de veranderingen in het meest recente erfrecht? Meer...

PRIVÉ

Welk recht heeft het onterfde kind nu?

Er wordt wel eens ten onrechte gedacht dat ouders hun kinderen nooit kunnen onterven. Welk recht heeft een kind nog wél? Met welke termijnen moet u nu rekening houden om geen rechten op de erfenis te verspelen? Meer...

Geactualiseerd op: 14.05.2021

Meer van Indicator

indicator