Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 9 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

RECHT VAN DE BOUW

Voorwaarden niet nageleefd, aannemer aansprakelijk?

Wanneer is wijziging van het bouwplan toegestaan? Hoe moet dat worden medegedeeld aan de opdrachtgever? Wat als daar geen gevolg aan wordt gegeven? Wat heeft de bouwrechter nu hierover beslist? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Wijziging niet toegestaan, aannemer aansprakelijk?

Mag u als aannemer afwijken van de technische omschrijving? Wanneer is dat (niet) toegestaan? Aan welke voorwaarden moet er worden voldaan? Wat heeft de bouwrechter nu hierover beslist? Wat is er raadzaam in de bouwpraktijk? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Redelijke uitleg van technische omschrijving

Wat heeft de bouwrechter beslist in een zaak van een collega waar geen vloerverwarming in een toilet was aangebracht? Wat als de technische omschrijving onduidelijk is en er geen normen in het Bouwbesluit 2012 zijn vastgesteld? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Geen overleg over wijziging, aannemer aansprakelijk!

Mag een aannemer de bouwplannen wijzigen als dat uit technisch oogpunt noodzakelijk is? Waar moet hij dan rekening mee houden? Wat zegt de rechter en wat is goed om te weten? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Wijziging bouwplan alleen met toestemming klant!

Is een wijziging van het bouwplan (niet) toegestaan? Wanneer is er toestemming van de opdrachtgever vereist? Welke procedure moet u hiervoor volgen om ingedekt te zijn? Wat heeft de bouwrechter hierover beslist in een recente zaak? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Afwijking van bouwtekening, voor rekening van aannemer?

Als er op een bouwtekening staat dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend, is men als aannemer dan niet aansprakelijk als daarvan wordt afgeweken? Wat heeft de bouwrechter hierover nu beslist? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Wijziging bouwplan zonder overleg, geen goed idee!

Als afwijken van het bouwplan noodzakelijk is, mag u dan als aannemer zelf de beste oplossing kiezen? Wat speelde hierover bij collega Toon die afweek van de bestektekening? Wat heeft de rechter beslist? Hoe bent u ingedekt? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Wijziging zonder overleg, schadepost voor de aannemer!

Als het uit technisch oogpunt noodzakelijk is om het bouwplan aan te passen, mag de aannemer dan op eigen houtje de wijziging doorvoeren? Of moet hij eerst overleggen met de opdrachtgever? Wat heeft de bouwrechter nu beslist? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Eigenmachtig bouwplannen wijzigen?

Wanneer mag u bij de bouw uitgaan van een wijziging van de technische omschrijving? Waar moet u dan aan denken en wat is goed om te weten? Wat heeft de bouwrechter hier nu over beslist? Hoe speelt u op safe? Meer...

Geactualiseerd op: 14.05.2021

Meer van Indicator

indicator