Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

TESTAMENT

Wat nu voor uw onderneming regelen in uw testament?

Door het maken van een testament kunt u afwijken van het wettelijk erfrecht. Aan welke regelingen met het oog op uw onderneming moet u dan vooral denken? Meer...

TESTAMENT

Testament wijzigen, aanvullen of ongedaan maken

Een testament is geen statisch document met eeuwigheidswaarde. Waarom is het soms raadzaam om het testament aan te passen? Hoe kunt u dat regelen? Welke mogelijkheden zijn er? Wat is goed om te weten? Meer...

ERFRECHT

Overlijden zonder kinderen, waar gaat de erfenis heen?

Als de langstlevende van twee echtgenoten overlijdt, waar gaat de erfenis dan naartoe? Wat zegt de wet? Gaat de erfenis naar de ‘koude kant’? Wat is raadzaam om te regelen? Hoe werkt dat via een testament? Meer...

ERFRECHT

Waarop heeft het onterfde kind nog recht?

Een onterfd kind heeft recht op zijn legitieme portie. Wat wordt daarmee bedoeld? Wanneer is dit (niet) opeisbaar? Welke termijnen zijn van belang? Wat is goed om te weten? Meer...

TESTAMENT

Een kind onterven kan volgens de wet, hoe dan?

Vaak wordt er gezegd dat een kind niet kan worden onterfd. Maar dat is onjuist. Bij testament kan een kind worden onterfd. Dan heeft hij nog wel recht op zijn legitieme portie. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat kunt u regelen? Meer...

ERFRECHT

Dwarsliggende erfgenaam met legaat buitenspel gezet!

Bij de verdeling van de erfenis ontstaan vaak problemen tussen de erfgenamen. Als een erfgenaam gaat dwarsliggen, kan de verdeling een langdurige zaak worden. Hoe kunt u dat voorkomen? Wat kunt u daarvoor regelen? Meer...

ERFRECHT

Wat erft de langstlevende?

Meer...

PRIVÉ

Kind onterven, wat is er nu beslist?

Kunt u regelen dat een kind niets van u erft of erft een kind áltijd een bepaald deel van uw vermogen? Welke wetttelijke rechten heeft een onterfd kind? Wat heeft de rechter in een recent geval van een onterfd kind beslist? Meer...

ERFRECHT

Onterving van echtgenoot, kan dit nu wél?

Lang niet iedereen weet het antwoord op de vraag of de wet het toestaat dat een echtgenoot (m/v) onterfd kan worden. Hoe kan dit wel en wat zijn de gevolgen? Hoe kan een echtgenoot niet helemaal buiten spel worden gezet? Meer...

Geactualiseerd op: 14.05.2021

Meer van Indicator

indicator