Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

ERFRECHT

Blijft testament overeind staan?

Als de inhoud van een testament anders blijkt te zijn dan gedacht, kan de rechtsgeldigheid dan worden aangevochten? Wat zegt de wet en wat heeft de rechter hier nu over beslist? Wat is goed om te weten en rekening mee te houden? Meer...

TESTAMENT

Het testament voor u als bouwondernemer goed geregeld!

Wat staat er in een ondernemerstestament? Wat wordt er bedoeld met een flexibel testament? Wat kan er worden geregeld als de bedrijfsopvolger al bekend is? Welke voordelen biedt dat? Welk belastingvoordeel heeft de bedrijfsopvolger? Meer...

ERFRECHT

Erfgenaam een verplichting opleggen?

Meer...

ERFRECHT

Overlijden zonder kinderen, waar gaat de erfenis heen?

Als de langstlevende van twee echtgenoten overlijdt, waar gaat de erfenis dan naartoe? Wat zegt de wet? Gaat de erfenis naar de ‘koude kant’? Wat is raadzaam om te regelen? Hoe werkt dat via een testament? Meer...

PRIVé

Privéaansprakelijkheid van ‘erfenis-executeur’?

Een executeur regelt de zaken die na overlijden van de erflater moeten worden afgehandeld. Een executeur die aangifte erfbelasting doet, is tegenover de fiscus in privé aansprakelijk. Hoe loopt u het minste risico? Wat is goed om te weten? Meer...

ERFRECHT

Probleemloze verdeling van uw erfenis geregeld?

Hoe voorkomt u dat er ruzie ontstaat tussen de erfgenamen en dat ze na uw overlijden ‘rollebollend over straat gaan’? Moet u daarvoor naar de notaris? Wat kunt u regelen en wat is goed om te weten? Meer...

ERFRECHT

Geen testament, wie erven er?

Meer...

PRIVÉ

Wat zijn nu de voordelen van uw nalatenschapsdossier?

Een overlijden komt vaak onverwacht. Daarna moet uw nalatenschap door uw erfgenamen of door een door u benoemde executeur worden afgewikkeld. Helaas ontstaan er in de praktijk dan vaak problemen. Hoe kunt u die voorkomen? Meer...

PRIVÉ

Hoezo een executeur voor de erfenisafwikkeling?

Wat nu te doen als u de zaken rondom de afwikkeling van uw nalatenschap op voorhand al echt goed geregeld wilt hebben? Wat zijn op dit punt de veranderingen in het meest recente erfrecht? Meer...

Geactualiseerd op: 18.06.2021

Meer van Indicator

indicator