Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

ERFRECHT

Kindsdelen opeisbaar bij onderbewindstelling?

Wanneer zijn kindsdelen uit een nalatenschap opeisbaar? Wat als de langstlevende onder bewind wordt gesteld? Staat de verzorgingsgedachte voorop? Mag er worden ingeteerd op het vermogen? Wat speelde hierover bij de rechter? Meer...

ERFRECHT

Rechter zegt: “Vordering van onterfd kind in de ijskast!”

Als er te weinig geld is, kan een kind dan toch diens kindsdeel opeisen? Hoe zit het met de opeisbaarheid van de legitieme portie van een onterfd kind? Wat speelde hierover recentelijk bij de rechter en wat is hierover nu beslist? Meer...

ERFRECHT

Erfgenaam een verplichting opleggen?

Meer...

PRIVÉ

Dankzij uitsluitingsclausule erfenis niet naar koude kant!

Hoe kunt u regelen dat uw erfenis na echtscheiding niet bij de ex-partner van uw kind terechtkomt? Is de uitsluitingsclausule in uw testament nu nog wel nodig onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht? Wat is goed om te weten? Meer...

TESTAMENT

Via testament erfgenamen benoemen

Meer...

ERFRECHT

Overlijden zonder kinderen, waar gaat de erfenis heen?

Als de langstlevende van twee echtgenoten overlijdt, waar gaat de erfenis dan naartoe? Wat zegt de wet? Gaat de erfenis naar de ‘koude kant’? Wat is raadzaam om te regelen? Hoe werkt dat via een testament? Meer...

ERFRECHT

Erfgenaam via eigen verklaring of via testament?

Als uit alles blijkt dat de erfenis naar iemand moet gaan die geen familie is, zijn getuigenbewijs en een schriftelijke verklaring dan voldoende? Of kan dat alleen bij testament worden geregeld? Wat zegt de rechter? Wat is goed om te weten? Meer...

ERFRECHT

Dwarsliggende erfgenaam met legaat buitenspel gezet!

Bij de verdeling van de erfenis ontstaan vaak problemen tussen de erfgenamen. Als een erfgenaam gaat dwarsliggen, kan de verdeling een langdurige zaak worden. Hoe kunt u dat voorkomen? Wat kunt u daarvoor regelen? Meer...

NOTARIS

Erft de langstlevende echtgenoot?

Hoe zit dat eigenlijk wettelijk? Kan de ene echtgenoot door de ander onterfd worden? Hoe dat dan? Welke rechten heeft de langstlevende altijd? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Uw eigen ondernemerstestament?

Als u geen testament heeft, bepaalt de wet waar uw erfenis (en dus óók uw bouwbedrijf!) na uw overlijden naartoe gaat. Hoe kunt u dat vaak beter regelen? Meer...

Geactualiseerd op: 05.03.2021

Meer van Indicator

indicator