Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

BOER EN BEDRIJF

Geen vergunning voor (her)bouw tweede bedrijfswoning?

Voor de sloop en herbouw van een bedrijfswoning is een omgevingsvergunning vereist. Waar moet u dan rekening mee houden? Wat zegt de rechter? Wat is goed om te weten? Meer...

BELASTINGEN

Bezwaar tegen leges van gemeente maken?

Leges vormen een vergoeding voor door gemeenten verleende diensten. Vooral bij het verlenen van een vergunning (bijv. omgevingsvergunning) kunnen leges er stevig inhakken. Soms bent u die leges echter niet verschuldigd. Wat te doen? Meer...

GEBOUW EN GROND

Schade door vertraging bouw bij gemeente claimen

Met een ‘rood-voor-roodovereenkomst’ mag worden gebouwd op een compensatiekavel. Wat als de bouw door toedoen van de gemeente wordt vertraagd? Wie draait er dan op voor de schade? Wat heeft de rechter nu beslist? Meer...

VERGUNNING

Gemeente teruggefloten door de rechter

Als de aanvrager van een bouwvergunning zijn perceel verkoopt, heeft hij daar dan automatisch geen belang meer bij? Mag de vergunning dan worden geweigerd omdat de overdracht niet aan de gemeente is meegedeeld? Meer...

VERGUNNING

Uitbreiding varkensstal? No problem!

Een varkenshouder kreeg een vergunning voor de uitbreiding van zijn varkensstal met een luchtkanaal en een luchtwasser. Hoe werd buurmans bezwaar afgewezen? Wat is nu hierover beslist door de rechter? Meer...

PRIVÉ

Bouwvergunning nog net niet rond; no problem?

Iemand verkocht zijn woonhuis met enkele bijgebouwen, waaronder een opslagloods met kantoorruimte. De (bouw)vergunningen hierop waren nog niet helemaal rond. Er kwam gedoe over depotgeld bij de notaris. Wat is nu beslist? Meer...

GEBOUW EN GROND

Aanvragen van een bouwvergunning nu makkelijker?

U wilt gaan verbouwen. U vraagt zich af of u hiervoor een bouwvergunning nodig heeft en hoe groot u mag bouwen. Waar vindt u betrouwbare en actuele informatie? Wat verandert er per 1 juli 2010? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Bezwaar tegen bouwvergunning terecht afgewezen?

Nadat de bouwvergunning voor de bouw van een wateropslagtank voor een agrarisch bedrijf is afgegeven, maken de buren bezwaar. Waar moet u dan rekening mee houden? Wat heeft de rechter nu hierover beslist? Meer...

GEBOUW EN GROND

Vergunning onterecht geweigerd. Afrekenen?

Als de gemeente uw bouwvergunning onterecht weigert, lijdt u daardoor waarschijnlijk schade. Kunt u de gemeente aansprakelijk stellen? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wat speelde laatst bij een collega? Meer...

RECHT

Snel gebouwd zonder vergunning?

Wat te doen als er gebouwd is zonder bouwvergunning en de gemeente schrijft dat zij wil optreden? Meer...

Geactualiseerd op: 14.05.2021

Meer van Indicator

indicator