Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

BOER EN BEDRIJF

Geen vergunning voor (her)bouw tweede bedrijfswoning?

Voor de sloop en herbouw van een bedrijfswoning is een omgevingsvergunning vereist. Waar moet u dan rekening mee houden? Wat zegt de rechter? Wat is goed om te weten? Meer...

GEBOUW EN GROND

Schade door vertraging bouw bij gemeente claimen

Met een ‘rood-voor-roodovereenkomst’ mag worden gebouwd op een compensatiekavel. Wat als de bouw door toedoen van de gemeente wordt vertraagd? Wie draait er dan op voor de schade? Wat heeft de rechter nu beslist? Meer...

VERGUNNING

Uitbreiding varkensstal? No problem!

Een varkenshouder kreeg een vergunning voor de uitbreiding van zijn varkensstal met een luchtkanaal en een luchtwasser. Hoe werd buurmans bezwaar afgewezen? Wat is nu hierover beslist door de rechter? Meer...

VERGUNNING

Geen bouwvergunning, wel een flinke nota

Een collega vond dat de nota van de gemeente voor een bouwvergunningaanvraag voor een varkensstal buitensporig hoog was en dat de gemeente daar iets aan moest doen. Hoe liep dat af bij de rechter? Kon de nota door de beugel? Meer...

GEBOUW EN GROND

Oei, geen onherroepelijke vergunning?

Als u start met de bouw op basis van een bouwvergunning die nog niet onherroepelijk is, welk risico loopt u dan? Wat heeft de rechter nu keihard beslist? Meer...

PRIVÉ

Bouwvergunning nog net niet rond; no problem?

Iemand verkocht zijn woonhuis met enkele bijgebouwen, waaronder een opslagloods met kantoorruimte. De (bouw)vergunningen hierop waren nog niet helemaal rond. Er kwam gedoe over depotgeld bij de notaris. Wat is nu beslist? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Bezwaar tegen bouwvergunning terecht afgewezen?

Nadat de bouwvergunning voor de bouw van een wateropslagtank voor een agrarisch bedrijf is afgegeven, maken de buren bezwaar. Waar moet u dan rekening mee houden? Wat heeft de rechter nu hierover beslist? Meer...

GEBOUW EN GROND

Vergunning onterecht geweigerd. Afrekenen?

Als de gemeente uw bouwvergunning onterecht weigert, lijdt u daardoor waarschijnlijk schade. Kunt u de gemeente aansprakelijk stellen? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wat speelde laatst bij een collega? Meer...

GEBOUW EN GROND

Oef, btw terugbetalen aan de fiscus?

Een tuinder koopt een aantal percelen grond aan waarop hij een kassencomplex wil realiseren. Dan krijgt het gebied een andere bestemming en wordt zijn bouwvergunning ingetrokken. Hij moet btw gaan terugbetalen; hoe dat zo? Meer...

RECHT

Snel gebouwd zonder vergunning?

Wat te doen als er gebouwd is zonder bouwvergunning en de gemeente schrijft dat zij wil optreden? Meer...

Geactualiseerd op: 18.06.2021

Meer van Indicator

indicator