Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

BOER EN BEDRIJF

Gecombineerde Opgave 2017

Dit jaar is de Gecombineerde Opgave (GO) vanaf 1 maart opengesteld. Heeft u de GO nog niet ingediend? U kunt dit tot en met 15 mei doen. Ook dit jaar zijn er weer enkele aandachtspunten. Waar moet u op letten dit jaar? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Wijzigingen EA-vanggewassen doorgeven

Vult u uw vergroeningsverplichting in met vanggewassen? Dan heeft u dit in de Gecombineerde Opgave aangegeven. Maar wat als deze plannen wijzigen? Is dit mogelijk en moet u deze wijzigingen dan doorgegeven aan RVO? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Natuurlijk grasland, hoe in te vullen in de GO 2016?

Elk jaar leidt het invullen van natuurlijk grasland binnen de Gecombineerde Opgave (GO) tot vragen. En elk jaar tracht RVO duidelijker te zijn, ook voor 2016. Gevolg is wel dat het elk jaar weer net iets anders moet. Hoe nu in 2016? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Natuurterreinen voor Meststoffenwet?

Natuurterreinen tellen niet mee voor gebruiksnormen en derogatie. Nu de GO is ingevuld, is het goed om vast te stellen of een perceel natuurterrein is. Hoe? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Vergroeningseis gewasdiversificatie 2015

Wilt u vanaf 2015 de vergroeningspremie ontvangen, dan moet u aan de vergroeningseisen voldoen. Een van de vergroeningseisen is de gewasdiversificatie. Wat zijn de regels hierbij? Of komt u in aanmerking voor een vrijstelling? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Kwekerijgewas is blijvende teelt

Per 2015 worden uw vergroeningsverplichtingen be- paald per areaal bouwland. Boomkwekerijgewassen zijn geen bouwland maar blijvende teelten. Wat nu? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Huur/koop blijvend grasland risico?

In het kader van de vergroening stelt het nieuwe GLB eisen aan het in stand houden van het areaal blijvend grasland. Huurt of koopt u grond van een veehouder en wilt u deze gebruiken als bouwland? Speelt er een herinzaaiplicht? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Wel of niet uw blijvend grasland scheuren?

Een vergroeningseis van het toekomstige landbouwbeleid is dat u uw ‘blijvend grasland’ in stand houdt. Volgens plan is de peildatum het areaal blijvend grasland in 2014. Is het verstandig om in 2013 extra blijvend grasland te scheuren? Meer...

BEDRIJFSTOESLAG

Nieuwe bedrijfstoeslagen, de vergroeningspremie

Vanaf 2014 wordt het huidige systeem van de Europese landbouwsteun in­­grijpend gewijzigd. Onlangs zijn de voorstellen hiervoor gepubliceerd. Wat speelt er nu met de ‘vergroeningseisen’ en de hieraan gekoppelde extra premie? Meer...

RECHT

Consequenties gebruik gewascodes GO 2009

Heeft u met de Gecombineerde opgave (GO) 2008 ‘Overige natuurterreinen’ of ‘Natuurlijk grasland’ opgegeven? Dan moet u dit jaar andere gewascodes hanteren. Uit welke gewascodes moet u kiezen? Meer...

Geactualiseerd op: 11.10.2019

Meer van Indicator

indicator