Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 9 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

BOER EN BEDRIJF

(Primaire) waterkeringen tellen vanaf 2019 beperkt mee

Heeft u in 2019 een (primaire) waterkering in gebruik? U kunt dit perceel vanaf 2019 nog maar beperkt meetellen voor de Meststoffenwet. Wel kunt u betalingsrechten blijven verzilveren. Wat betekent dit nu voor u? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Graasdierpremie aanvragen op ‘niet-subsidiabele grond’

Houdt u schapen en/of vrouwelijk vleesvee en wilt u graasdierpremie aanvragen? U kunt dit vanaf 2019 alleen aanvragen voor graasdieren die op niet-subsidiabele grond grazen. Met welke voorwaarden moet u rekening houden? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Gecombineerde Opgave en Nationale reserve

Met de Gecombineerde Opgave kunt u betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen. In 2018 kan dit eenmalig voor natuurterreinen die voorheen niet, maar nu wel subsidiabel zijn geworden. Voor welke natuurterreinen geldt dit? Wat nu? Meer...

BOER EN BEDRIJF

De Gecombineerde Opgave 2018, wat nu?

De Gecombineerde Opgave (GO) kunt u ook dit jaar weer indienen van 1 maart jongstleden tot en met 15 mei. Wat zijn aandachtpunten daarbij? Wat is nu belangrijk om te weten en te doen? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Feitelijk gebruik leidend voor subsidie natuurterrein

Heeft u natuurterrein in gebruik? En wilt u hierop betalingsrechten benutten? Dan bepaalt RVO nu op basis van het feitelijk gebruik of uw natuurterrein subsidiabel is. Wat betekent dit voor nu en de voorgaande jaren? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Soms herziening betalingsrechten op natuurterrein

De RVO heeft in 2015 bij de vaststelling van betalingsrechten op bepaalde natuurgronden ten onrechte betalingsrechten toegekend. Mogelijk heeft u hierdoor te veel betalingsrechten gekregen. Wat moet u nu doen? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Natuurlijk grasland, hoe in te vullen in de GO 2016?

Elk jaar leidt het invullen van natuurlijk grasland binnen de Gecombineerde Opgave (GO) tot vragen. En elk jaar tracht RVO duidelijker te zijn, ook voor 2016. Gevolg is wel dat het elk jaar weer net iets anders moet. Hoe nu in 2016? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Te veel aangevraagde oppervlakte bij GO 2015. Korting?

Heeft u bij de Gecombineerde Opgave 2015 voor een perceel grond dat niet subsidiabel is, tóch bedrijfstoeslag aangevraagd? Dan is er een kans dat dit tot een korting of zelfs uitsluiting van de uitbetaling van de bedrijfstoeslag leidt. Hoe dat? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Uitvinken subsidiabele grond, niet doen!

Wat speelt er nu bij de Gecombineerde Opgave 2015? Hoe zit het met de opgave van ‘normale’ landbouwgrond? Wat als u een deel van uw grond weer vóór 2019 kwijtraakt? Wat zijn nu uw opties/oplossingen? Meer...

Geactualiseerd op: 19.09.2019

Meer van Indicator

indicator