Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

BOER EN BEDRIJF

Graasdierpremie aanvragen op ‘niet-subsidiabele grond’

Houdt u schapen en/of vrouwelijk vleesvee en wilt u graasdierpremie aanvragen? U kunt dit vanaf 2019 alleen aanvragen voor graasdieren die op niet-subsidiabele grond grazen. Met welke voorwaarden moet u rekening houden? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Gecombineerde Opgave en Nationale reserve

Met de Gecombineerde Opgave kunt u betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen. In 2018 kan dit eenmalig voor natuurterreinen die voorheen niet, maar nu wel subsidiabel zijn geworden. Voor welke natuurterreinen geldt dit? Wat nu? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Feitelijk gebruik leidend voor subsidie natuurterrein

Heeft u natuurterrein in gebruik? En wilt u hierop betalingsrechten benutten? Dan bepaalt RVO nu op basis van het feitelijk gebruik of uw natuurterrein subsidiabel is. Wat betekent dit voor nu en de voorgaande jaren? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Soms herziening betalingsrechten op natuurterrein

De RVO heeft in 2015 bij de vaststelling van betalingsrechten op bepaalde natuurgronden ten onrechte betalingsrechten toegekend. Mogelijk heeft u hierdoor te veel betalingsrechten gekregen. Wat moet u nu doen? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Lagere korting bedrijfstoeslag bij afwijkende oppervlakte?

Heeft u uitbetaling van betalingsrechten aangevraagd? En is de geconstateerde oppervlakte lager dan de opgegeven oppervlakte? Dan kunt u een korting krijgen. De hoogte van de korting is verlaagd. Hoe groot is de korting nu? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Beslissing toekenning betalingsrechten 2015

Wellicht heeft u van RVO de brief ‘Beslissing toekenning betalingsrechten 2015’ ontvangen. Hierin staat het aantal betalingsrechten dat u ontvangt en de waarde daarvan. In dit artikel leest u hoe u dit kunt controleren. Wat is raadzaam? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Omgaan met de aanduiding ‘B’ in de GO 2015!

In de Gecombineerde Opgave 2015 staat bij de meeste percelen een letter ‘B’. Wat betekent dit? En wat als de betekenis niet overeenkomt met de feitelijke situatie? Wat is nu raadzaam? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Uitvinken subsidiabele grond, niet doen!

Wat speelt er nu bij de Gecombineerde Opgave 2015? Hoe zit het met de opgave van ‘normale’ landbouwgrond? Wat als u een deel van uw grond weer vóór 2019 kwijtraakt? Wat zijn nu uw opties/oplossingen? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Welke grond opgeven bij Gecombineerde Opgave?

Met de jaarlijkse Gecombineerde Opgave kunt u de uitbetaling aanvragen van uw toeslagrechten. Ook zijn de opgegeven percelen de basis voor de hoeveelheid mest die u op uw bedrijf kunt plaatsen. Wat moet u nu weten? Meer...

TOESLAGRECHTEN

Korting bedrijfstoeslag bij opzettelijke fout, wat nu?

Heeft u toeslagrechten aangevraagd en heeft u een onjuiste oppervlakte opgegeven? In sommige gevallen kan Dienst Regelingen (DR) uw fout beschouwen als een opzettelijke fout. Kunt u een fout nog corrigeren en zo niet, wat dan? Meer...

Geactualiseerd op: 19.09.2019

Meer van Indicator

indicator