Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 9 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

EIGEN WONING

Met WhatsApp geen rechtsgeldige koopovereenkomst!

Als de koper van een woonhuis heeft getekend en de verkoper laat via een WhatsAppbericht weten akkoord te gaan en ook te zullen tekenen, is er dan een rechtsgeldige overeenkomst? Wat zegt de rechter? Wat moet u nu weten? Meer...

GEBOUW EN GROND

Verkoper woonhuis niet aansprakelijk voor boktor?

Als boktor het normaal gebruik van een pand als woning belemmert, is de verkoper dan altijd aansprakelijk? Hoezo wordt de daarvoor afgegeven garantie beperkt? Wat speelde laatst hierover bij de rechter? Wat is nu hierover beslist? Meer...

EIGEN HUIS

Schade door constructiefout voor rekening van verkoper

Piet heeft zelf een aanbouw aan zijn woning gebouwd. Hij verkoopt het huis aan Kees. Als er schade is ontstaan door constructiefouten in de bouw, is Piet dan als verkoper van de woning aansprakelijk? Wat heeft de rechter nu beslist? Meer...

GEBOUW EN GROND

Haag zonder overleg verwijderd. Schadevergoeding?

Als de buurman zonder overleg de groene erfafscheiding (een ligusterhaag) verwijdert en daarvoor een hekwerk zet, is hij dan onrechtmatig bezig? Heeft u dan altijd recht op schadevergoeding? Wat heeft de rechter nu hierover beslist? Meer...

RECHT VAN OVERPAD

Waarom na 20 jaar geen recht van overpad?

Voor verkrijging van een erfdienstbaarheid door verjaring is vereist dat de buurman kan bewijzen dat hij minstens 20 jaar het onafgebroken bezit van het recht van overpad heeft. Hoe zit dat? Wat zijn de vereisten volgens de rechter? Meer...

GEBOUW EN GROND

Verzakte vloer, claim op verkoper?

Henk heeft van Jan een woonhuis gekocht. Dan begint een betonnen vloer van een aanbouw die op zand is gestort, te verzakken. Is dat een verborgen gebrek waarvoor de verkoper aansprakelijk is? Meer...

RECHT

Contract terecht ontbonden? Dan toch schadevergoeding!

Als een aannemingsovereenkomst wordt ontbonden, zijn partijen dan van elkaar af? Of kan de aannemer schadevergoeding eisen voor geleverde prestaties en winstderving? Wat heeft de bouwrechter nu beslist in een zaak over een villa? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Onduidelijke perceelsgrens?

Als het onduidelijk is waar de grens loopt tussen twee buurpercelen, hoe kan dit dan worden achterhaald? Welke aanknopingspunten zijn er van belang? Wat heeft de rechter nu beslist in een zaak tussen twee buren? Wat is goed om te weten? Meer...

GEBOUW EN GROND

Niet zeuren over het rotte dak?

Als u een koopovereenkomst sluit waarin een zogenaamde ‘ouderdomsclausule’ is opgenomen, bij wie ligt dan het risico? Waar moet u dan rekening mee houden? Wat heeft de rechter daarover gezegd en wat is goed om te weten? Meer...

Geactualiseerd op: 18.06.2021

Meer van Indicator

indicator