Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 8 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

BOER EN BEDRIJF

Pas na Gecombineerde Opgave uw (mest)plannen aan

U heeft de Gecombineerde Opgave ingediend. Het bouwplan is dus definitief vastgelegd. Tijd om uw bemestingsplan aan te passen, uw verwerkingsplicht te beoordelen en te bekijken of u uitkomt met de grondgebondenheid. Wat nu? Meer...

BOER EN BEDRIJF

(Primaire) waterkeringen tellen vanaf 2019 beperkt mee

Heeft u in 2019 een (primaire) waterkering in gebruik? U kunt dit perceel vanaf 2019 nog maar beperkt meetellen voor de Meststoffenwet. Wel kunt u betalingsrechten blijven verzilveren. Wat betekent dit nu voor u? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Natuurgrond en primaire waterkeringen

Meer...

BOER EN BEDRIJF

Dit jaar toch wel gebruiksruimte op primaire dijken

Eerder is gemeld dat RVO heeft aangegeven dat primaire waterkeringen (dijken) beperkt meetellen voor de Meststoffenwet. RVO heeft nu beslist dat de dijken in 2018 nog op de ‘oude’ manier kunnen worden opgegeven. Wat betekent dit? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Gecombineerde Opgave en Nationale reserve

Met de Gecombineerde Opgave kunt u betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen. In 2018 kan dit eenmalig voor natuurterreinen die voorheen niet, maar nu wel subsidiabel zijn geworden. Voor welke natuurterreinen geldt dit? Wat nu? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Natuurterreinen voor Meststoffenwet?

Natuurterreinen tellen niet mee voor gebruiksnormen en derogatie. Nu de GO is ingevuld, is het goed om vast te stellen of een perceel natuurterrein is. Hoe? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Omgaan met de aanduiding ‘B’ in de GO 2015!

In de Gecombineerde Opgave 2015 staat bij de meeste percelen een letter ‘B’. Wat betekent dit? En wat als de betekenis niet overeenkomt met de feitelijke situatie? Wat is nu raadzaam? Meer...

RECHT

Consequenties gebruik gewascodes GO 2009

Heeft u met de Gecombineerde opgave (GO) 2008 ‘Overige natuurterreinen’ of ‘Natuurlijk grasland’ opgegeven? Dan moet u dit jaar andere gewascodes hanteren. Uit welke gewascodes moet u kiezen? Meer...

Geactualiseerd op: 11.10.2019

Meer van Indicator

indicator