Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

BOER EN BEDRIJF

Gecombineerde Opgave 2020

Heeft u van RVO.nl een uitnodiging ontvangen om de Gecombineerde Opgave 2020 in te vullen, dan moet u deze uiterlijk 15 mei 2020 indienen. Waarvoor is de Gecombineerde Opgave bedoeld? Wat zijn de wijzigingen? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Gecombineerde Opgave 2019

U kunt t/m 15 mei uw Gecombineerde Opgave 2019 indienen bij RVO.nl. Waarvoor is de Gecombineerde Opgave bedoeld? Welke aandachtspunten zijn belangrijk? Wat moet u nu weten en doen? Meer...

GECOMBINEERDE OPGAVE

Voorafgaande controles en GO?

Meer...

BOER EN BEDRIJF

GO, wat moet uiterlijk 15 mei en wat kan daarna?

De uiterste datum om de Gecombineerde Opgave (GO) zonder termijnkorting in te dienen, is 15 mei. Wat moet u op deze datum nog meer hebben geregeld? En welke zaken kunt u na 15 mei doorgeven zonder korting? Meer...

BOER EN BEDRIJF

De Gecombineerde Opgave 2018, wat nu?

De Gecombineerde Opgave (GO) kunt u ook dit jaar weer indienen van 1 maart jongstleden tot en met 15 mei. Wat zijn aandachtpunten daarbij? Wat is nu belangrijk om te weten en te doen? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Korting bij Gecombineerde Opgave na 15 mei?

Heeft u uw Gecombineerde Opgave (GO) nog niet ingediend? Dit kan nog tot 15 mei. Daarna volgt de kortingsperiode. Bepaalde wijzigingen kunt u na 15 mei doorgeven zonder korting. Wat speelt er hierbij en hoe hoog zijn de kortingen? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Wijzigingen EA-vanggewassen doorgeven

Vult u uw vergroeningsverplichting in met vanggewassen? Dan heeft u dit in de Gecombineerde Opgave aangegeven. Maar wat als deze plannen wijzigen? Is dit mogelijk en moet u deze wijzigingen dan doorgegeven aan RVO? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Indienen Gecombineerde Opgave (GO)

Wanneer moet u dit jaar de Gecombineerde Opgave (GO) uiterlijk indienen? Wat als u de GO later indient? Hoezo is tijdige indiening belangrijk? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Omgaan met de aanduiding ‘B’ in de GO 2015!

In de Gecombineerde Opgave 2015 staat bij de meeste percelen een letter ‘B’. Wat betekent dit? En wat als de betekenis niet overeenkomt met de feitelijke situatie? Wat is nu raadzaam? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Percelen intekenen in de Gecombineerde Opgave

Het intekenen van de gewaspercelen in de Gecombineerde Opgave is altijd een hele klus. Zeker als er bij u veel wijzigt. Wat is nu raadzaam om tijd te besparen en frustratie te voorkomen? Hoe werkt u uw perceelsregistratie nu bij? Meer...

Geactualiseerd op: 30.09.2020

Meer van Indicator

indicator