Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

BOER EN BEDRIJF

Gecombineerde Opgave en Nationale reserve

Met de Gecombineerde Opgave kunt u betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen. In 2018 kan dit eenmalig voor natuurterreinen die voorheen niet, maar nu wel subsidiabel zijn geworden. Voor welke natuurterreinen geldt dit? Wat nu? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Korting bij Gecombineerde Opgave na 15 mei?

Heeft u uw Gecombineerde Opgave (GO) nog niet ingediend? Dit kan nog tot 15 mei. Daarna volgt de kortingsperiode. Bepaalde wijzigingen kunt u na 15 mei doorgeven zonder korting. Wat speelt er hierbij en hoe hoog zijn de kortingen? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Gecombineerde Opgave 2017

Dit jaar is de Gecombineerde Opgave (GO) vanaf 1 maart opengesteld. Heeft u de GO nog niet ingediend? U kunt dit tot en met 15 mei doen. Ook dit jaar zijn er weer enkele aandachtspunten. Waar moet u op letten dit jaar? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Natuurlijk grasland, hoe in te vullen in de GO 2016?

Elk jaar leidt het invullen van natuurlijk grasland binnen de Gecombineerde Opgave (GO) tot vragen. En elk jaar tracht RVO duidelijker te zijn, ook voor 2016. Gevolg is wel dat het elk jaar weer net iets anders moet. Hoe nu in 2016? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Te veel aangevraagde oppervlakte bij GO 2015. Korting?

Heeft u bij de Gecombineerde Opgave 2015 voor een perceel grond dat niet subsidiabel is, tóch bedrijfstoeslag aangevraagd? Dan is er een kans dat dit tot een korting of zelfs uitsluiting van de uitbetaling van de bedrijfstoeslag leidt. Hoe dat? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Omgaan met de aanduiding ‘B’ in de GO 2015!

In de Gecombineerde Opgave 2015 staat bij de meeste percelen een letter ‘B’. Wat betekent dit? En wat als de betekenis niet overeenkomt met de feitelijke situatie? Wat is nu raadzaam? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Grasland en de vergroeningsverplichtingen

De komende maanden moeten veel bedrijven invulling geven aan de vergroeningseisen van het nieuwe GLB. Bent u niet vrijgesteld van de vergroening en heeft u grasland in gebruik? Wat is dan nu belangrijk? Meer...

DEROGATIE

Derogatie en gronden zonder mest

Heeft u landbouwgrond waarop geen dierlijke mest is toegestaan, dan mag u deze niet meetellen voor derogatie. Wat zijn de gevolgen hiervan? Welke gebruiksnormen gelden dan wel? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Gecombineerde Opgave 2012, wat moet u ook weten!

Welke gewascodes zijn er nu gewijzigd? Welke nieuwe vragen voor de landbouwtelling zijn er nu? Wat nu als u schapen, geiten en/of runderen heeft? Wat met windhagen rondom fruitpercelen? En hoe zit het met de indieningsprocedure? Meer...

SUBSIDIE

Aanvraag subsidie ‘probleemgebiedenvergoeding’

Heeft u landbouwgrond in een probleemgebied met bijv. reliëf of hoge grondwaterstand? Hoe kunt u dan met de Gecombineerde opgave (GO) een probleemgebiedenvergoeding (PGV) aanvragen t/m 15 mei 2011? Meer...

Geactualiseerd op: 22.08.2019

Meer van Indicator

indicator