Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

BOER EN BEDRIJF

GO, wat moet uiterlijk 15 mei en wat kan daarna?

De uiterste datum om de Gecombineerde Opgave (GO) zonder termijnkorting in te dienen, is 15 mei. Wat moet u op deze datum nog meer hebben geregeld? En welke zaken kunt u na 15 mei doorgeven zonder korting? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Gecombineerde Opgave en Nationale reserve

Met de Gecombineerde Opgave kunt u betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen. In 2018 kan dit eenmalig voor natuurterreinen die voorheen niet, maar nu wel subsidiabel zijn geworden. Voor welke natuurterreinen geldt dit? Wat nu? Meer...

BOER EN BEDRIJF

De Gecombineerde Opgave 2018, wat nu?

De Gecombineerde Opgave (GO) kunt u ook dit jaar weer indienen van 1 maart jongstleden tot en met 15 mei. Wat zijn aandachtpunten daarbij? Wat is nu belangrijk om te weten en te doen? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Korting bij Gecombineerde Opgave na 15 mei?

Heeft u uw Gecombineerde Opgave (GO) nog niet ingediend? Dit kan nog tot 15 mei. Daarna volgt de kortingsperiode. Bepaalde wijzigingen kunt u na 15 mei doorgeven zonder korting. Wat speelt er hierbij en hoe hoog zijn de kortingen? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Gecombineerde Opgave 2017

Dit jaar is de Gecombineerde Opgave (GO) vanaf 1 maart opengesteld. Heeft u de GO nog niet ingediend? U kunt dit tot en met 15 mei doen. Ook dit jaar zijn er weer enkele aandachtspunten. Waar moet u op letten dit jaar? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Indienen Gecombineerde Opgave (GO)

Wanneer moet u dit jaar de Gecombineerde Opgave (GO) uiterlijk indienen? Wat als u de GO later indient? Hoezo is tijdige indiening belangrijk? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Uitvinken subsidiabele grond, niet doen!

Wat speelt er nu bij de Gecombineerde Opgave 2015? Hoe zit het met de opgave van ‘normale’ landbouwgrond? Wat als u een deel van uw grond weer vóór 2019 kwijtraakt? Wat zijn nu uw opties/oplossingen? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Gecombineerde Opgave 2014, wat moet u ook weten?

Wat is er van belang bij het invullen van de Gecombineerde Opgave (GO) 2014? Welke nieuwe vragen worden er gesteld? Welke subsidie kunt u aanvragen? Wat is raadzaam om te doen? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Wat moet u nu nog meer weten voor uw GO 2013?

Wat speelt er nu nog meer bij het invullen van de GO 2013? Wat met uw TAN-codes? Hoe zorgt u dat u correct en tijdig uw aanvraag indient? Wanneer mag u hogere fosfaatgebruiksnormen toepassen? Wat nu met grondmonsters? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Gecombineerde Opgave 2012, wat moet u ook weten!

Welke gewascodes zijn er nu gewijzigd? Welke nieuwe vragen voor de landbouwtelling zijn er nu? Wat nu als u schapen, geiten en/of runderen heeft? Wat met windhagen rondom fruitpercelen? En hoe zit het met de indieningsprocedure? Meer...

Geactualiseerd op: 14.10.2019

Meer van Indicator

indicator