Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

RECHTSVORM

Vanaf 2020 de BV in, of nog wachten?

Het fiscale stelsel wijzigt ook weer vanaf 2020. Stel, u heeft plannen om over te stappen naar een BV. Wat is dan wijsheid gezien die fiscale wijzigingen? Meer...

PRIVACY

Vijf aanbevelingen verwerkingsregister

De Autoriteit Persoonsgegevens deed verkennend onderzoek naar de kwaliteit van verwerkingsregisters en komt met vijf nieuwe, concrete aanbevelingen. Meer...

MAATSCHAP EN VOF

Aanvraag betalingsrechten bij maatschap of Vof

Wordt het agrarisch bedrijf uitgeoefend in de rechtsvorm van een maatschap of vennootschap onder firma (Vof), dan ligt de situatie anders. Want anders dan een rechtspersoon (zoals een BV) kent een maatschap of Vof geen statuten. Meer...

BOER EN BEDRIJF

Wat mag een betalingsrecht kosten?

Op bijna elke hectare landbouwgrond rusten tegenwoordig betalingsrechten. Bij verkoop van grond zullen vrijwel altijd de betalingsrechten mee overgedragen worden. Wat is zo’n betalingsrecht nu waard? Welke waardefactoren spelen er? Meer...

BELASTINGEN

Bedrijfsopvolgingsregeling, dat is boffen!

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) gaat per 2016 weer voordeliger uitpakken voor akkerbouw- en veeteeltbedrijven. Hoe biedt dit grote fiscale mogelijkheden, vooral voor particulieren (vaak voormalig ondernemers) met landbouwgrond? Meer...

GEBOUW EN GROND

Grondeigenaar, wat nu met het Belastingplan 2016 (box 3)?

Het is nu onderdeel van het Belastingplan 2016: een aanpassing van de vermogensrendementsheffing (box 3). Hoe werkt dat uit voor de vele (actieve of gestaakte) boeren die nog wat bunders als privébelegging aanhouden? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Toeslag jonge landbouwers

Met de Gecombineerde Opgave 2015 kunnen ‘jonge landbouwers’ een mooie extra toeslag krijgen bovenop de uitbetaling van hun betalingsrechten. Wanneer bent u een ‘jonge landbouwer’? Wat brengt dat extra op? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Samen ondernemen met echtgenoot en/of de kids!

Voor wie niet alleen onderneemt als eenmansbedrijf, maar dat samen met de partner en/of de kids in een maatschap of Vof doet, ligt het fiscale voordeel als het ware voor het oprapen. Hoe zit de vork in de steel? Hoe werkt dat? Meer...

LANDBOUWMAATSCHAP

Maatschaps- of Vof-contract aanpassen?

Sinds 1 oktober worden arbiters niet meer benoemd door de Kamer van Koophandel. Wat betekent dit voor de geschillenregeling in een nieuw contract tussen contractpartijen? En hoe lost u dat op in bestaande overeenkomsten? Meer...

MAATSCHAP

Personenvennootschap van de baan

Meer...

Geactualiseerd op: 19.09.2019

Meer van Indicator

indicator