Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

ERFRECHT

Wie is in privé aansprakelijk voor de schulden van de erflater?

Wat als de schulden van de erflater groter blijken te zijn dan diens bezittingen? Wat met onbekende schulden? Welk risico loopt een erfgenaam die goederen uit de nalatenschap verkoopt of toedeelt? Wat is goed om te weten? Meer...

ERFRECHT

Ondanks de wettelijke bepalingen toch een testament nodig?

Is het nog nodig om kosten te maken voor het maken van een testament? Hoe is dat in de wet geregeld? Hoe kunt u erfbelasting besparen? Wat is goed om te weten? Meer...

TESTAMENT

Het testament voor u als ondernemer goed geregeld!

Wat staat er in een ondernemerstestament? Wat wordt er bedoeld met een flexibel testament? Wat kan er worden geregeld als de bedrijfsopvolger al bekend is? Welke voordelen biedt dat? Welk belastingvoordeel heeft de bedrijfsopvolger? Meer...

BOER EN PRIVÉ

Stiefkinderen als mede-erfgenamen, hoezo voordelig?

Zijn de stiefkinderen automatisch erfgenamen als hun stiefouder overlijdt? Hoe kan hun erfrechtelijke positie gelijk worden getrokken? Hoe is dat ook fiscaal voordelig? Geldt dat ook voor samenwoners? Wat is goed om te weten? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Bedrijfsopvolger via testament?

Als een ondernemer plotseling overlijdt, heeft een bedrijfsopvolger dan ergens recht op? Welke voorwaarden gelden er? Hoe zit het met de financiering? Wat staat er in de wet? Wat is raadzaam? Meer...

BOER EN PRIVÉ

In testament ook andere zaken goed geregeld!

Echtgenoten met kinderen denken vaak geen testament nodig te hebben. Toch kan het zinvol zijn om via uw voorkeursnotaris een testament op te laten maken. Aan welke zaken moet u dan denken? Wat is goed om te weten? Meer...

BOER EN PRIVÉ

Lastige erfgenaam zonder problemen buitenspel gezet?

Als u bang bent dat er na uw overlijden ruzie ontstaat over de verdeling van de erfenis, kunt u daarvoor iets regelen in uw testament. Op welke manieren kan dat? Wat is goed om te weten? Bij wie kunt u aankloppen voor advies? Meer...

BOER EN PRIVÉ

Tweede echtgenoot en stiefkinderen

Kunnen de kinderen uit een eerste huwelijk hun erfdeel opeisen bij hun stiefouder? Mag deze de gehele erfenis opmaken? Wat staat er in de wet en wat is goed om te weten? Meer...

TESTAMENT

Langstlevende regeling voor gehuwden = maatwerk

Als u geen testament heeft, regelt de wet bij overlijden precies wie uw erfgenamen zijn en wat zij erven. Als u overlijdt en uw echtgenoot en kinderen erfgenamen zijn, regelt de wet bij voorbaat de verdeling. Hoe wordt dit maatwerk? Meer...

BOER EN PRIVÉ

Wie zijn uw erfgenamen?

Staat u wel eens stil bij wie uw erfgenamen zijn voor als u onverhoopt komt te overlijden? Hoe zit dat juridisch? Hoe kunt u dat nu veranderen als u dat zou willen? Hoe maakt u dat officieel? Meer...

Geactualiseerd op: 01.03.2021

Meer van Indicator

indicator