Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 8 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

BEROEPSPRAKTIJK

Nieuwe handreikingen over inzagerecht

Per 1 januari 2020 is er een aantal wijzigingen in de WGBO ingegaan. Het gaat onder andere om inzage door nabestaanden in het medisch dossier van een overleden patiënt. Recentelijk is hierover een nieuwe handreiking gepubliceerd. Wat houdt deze in? Meer...

PROTOCOLLEN

De plichten van de hoofdbehandelaar

Een hoofdbehandelaar moet de regie tijdens het behandeltraject bewaken. Dat betekent dat hij ervoor zorgt dat de acties van alle hulpverleners op elkaar zijn afgestemd en dat hij het aanspreekpunt is voor patiënt en familie. Meer...

RICHTLIJNEN

Medische gegevens delen met een andere behandelaar

Stel dat u voorafgaand aan een behandeling van een kwetsbare patiënt het een en ander wilt afstemmen met medebehandelaars. Aan de patiënt heeft u nog geen toestemming gevraagd voor het delen van zijn medische gegevens. Is dat nodig? Meer...

RICHTLIJN

Richtlijn ter ondersteuning van inzage in het H-EPD

Met de inwerkingtreding van de ‘Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’ dit jaar, moeten alle Nederlanders vanaf medio 2020 digitale inzage kunnen hebben in het elektronisch patiëntendossier van de huisarts (H-EPD). Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

De stand van zaken rondom ‘hoofdbehandelaarschap’

Het hoofdbehandelaarschap is binnen de zorg een actueel en veelbesproken onderwerp. Er zijn studies aan gewijd en ook in de rechtspraak komt het onderwerp veel terug. Wat moet u weten over de stand van zaken? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Gegevensuitwisseling bij voorschrijven medicatie

Vanaf 1 januari 2011 geldt de ‘Richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten’. Kern daarvan is dat altijd een actueel medicatieoverzicht beschikbaar moet zijn. De inspectie start nu met toezicht en handhaving in de eerstelijnszorg. Meer...

BEROEPSPRAKTIJK

Wie is hier nu de hoofdbehandelaar?

De ‘Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg’ zal in de toekomst steeds meer worden gebruikt als toetsingsinstrument. Wat zei de tuchtrechter daar nu over? Meer...

RICHTLIJNEN EN PROTOCOLLEN

Wie is de eindverantwoordelijke?

Begin dit jaar is een belangrijke ‘Handreiking’ uitgebracht om problemen bij samenwerking te voorkomen. Wat is de betekenis van deze ‘Handreiking’, wie is eindverantwoordelijk en aanspreekbaar? Meer...

Geactualiseerd op: 04.03.2021

Meer van Indicator

indicator