Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

LOKALE HEFFINGEN

Waarop te letten als de WOZ-beschikking binnenvalt?

De WOZ-beschikking staat weer voor de deur. Als de WOZ-waarde van uw pand tegenvalt, moet u checken of deze waarde wel op de juiste wijze is vastgesteld. Wat is daarbij van belang en welke waardedruk heeft dit tot gevolg? Meer...

LOKALE HEFFINGEN

Wat is de WOZ-waarde van een slooppand?

Ieder jaar waardeert de gemeente alle onroerende zaken in het kader van de WOZ. Maar wat is die waarde als een pand rijp is voor de sloop? Met welke aspecten moet er dan rekening worden gehouden volgens de rechter? Meer...

ONROERENDE ZAKEN

Welke overlast levert een lagere WOZ-waarde op?

De nieuwe WOZ-beschikkingen vallen begin 2018 weer op uw mat. Hoe bereidt u zich voor, zodat u niet te veel betaalt? Hoe weet u of uw gemeente voldoende rekening houdt met de waardedrukkende factoren van uw pand? Meer...

WOZ-BESCHIKKING

Zo vecht u uw WOZ-beschikking aan

In het begin van ieder jaar komt-ie weer: de WOZ-beschikking. Een té hoge waarde heeft nogal wat gevolgen en is het aanvechten waard. Wij helpen u! Meer...

ONROEREND GOED - WOZ

Gasboringen tasten ook WOZ-waarde aan

De gasboringen in Groningen laten de provincie letterlijk en figuurlijk op haar grondvesten trillen. Dit werkt ook door in de WOZ-waarden binnen dit gebied. Wat speelt er daarbij allemaal mee en wat scheelt dit nu in de waarde? Meer...

WOZ

WOZ-waarde aanvechten?

Binnenkort valt de WOZ-beschikking weer op de mat. Fiscaal heeft die nogal wat gevolgen. Is het de moeite waard om zo’n beschikking aan te vechten? Meer...

ONROERENDE ZAKEN

Altijd WOZ-waarde voor een geërfde woning?

De voor een geërfde woning te betalen erfbelasting wordt berekend over de WOZ-waarde. Wat nu als deze WOZ-waarde veel hoger is dan de werkelijke verkoopopbrengst van de geërfde woning? Meer...

ONROERENDE ZAKEN

Nu WOZ-waarde aanvechten?

Omstreeks deze tijd valt de WOZ-beschikking 2011 bij u op de deurmat. Als peildatum geldt 1 januari 2010. Hoe kunt u de vastgestelde waarde aanvechten? Meer...

ONROERENDE ZAKEN - WOZ

Houd uw WOZ-beschikking in de gaten!

Binnenkort vallen de WOZ-beschikkingen weer op de mat. De gemeente zal de waarde van uw woning niet snel te laag vaststellen. Houd dus zelf goed in de gaten of bij de waardebepaling wel met alle aspecten rekening is gehouden. Meer...

ONROERENDE ZAKEN – WOZ

WOZ-waarde in orde?

Rond deze tijd ontvangt u de aanslag onroerendezaakbelasting waarin ook de WOZ-waarde. Waarom is die WOZ-waarde voor u belangrijk? Meer...

Geactualiseerd op: 14.05.2021

Meer van Indicator

indicator