Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

PATIËNTENRECHT

Nieuwe handreiking voor overdracht patiëntendossier

Er is een nieuwe versie van de Handreiking Overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts van de KNMG en de LHV. Deze sluit beter aan bij de (meer digitale) praktijk. Wat moet u weten? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Toetsing verantwoordelijkheid in de zorg door de inspectie

Voor patiënten en hun familieleden is het vaak lastig te overzien wie het aanspreekpunt is. Dat is zeker belangrijk als er sprake is van meerdere medisch specialisten rondom dezelfde patiënt. Welke afspraken zijn dan belangrijk? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Wat houdt de regietaak van de hoofdbehandelaar in?

De regietaak houdt in het kort in dat de hoofdbehandelaar ervoor zorgt dat alles wat de behandelaren doen op elkaar is afgestemd en gecoördineerd. En dat hij voor iedereen (ook de patiënt) het centrale aanspreekpunt is. Wat ging hier mis? Meer...

PRIVACY

Handreiking voor opnemen van gesprekken door patiënten

Patiënten kunnen er baat bij hebben om een gesprek met een arts op te nemen. Tegelijkertijd kan een geluidsopname voor u als arts ongemakkelijk voelen. Hoe kunt u hiermee omgaan in de praktijk? Wat zegt de nieuwe handreiking hierover? Meer...

RECHT

Gaan hulpverlener en patiënt voortaan samen beslissen?

De minister wil een aantal wijzigingen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) opnemen. Voor de zomer is een internetversie voorgelegd aan het publiek. Wat betekenen die veranderingen voor u? Meer...

PATIËNTENRECHT

Keuzevrijheid patiënt (internet)apotheek

Medio september jl. heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan twee samenwerkingsverbanden van huisartsen de verplichting opgelegd om patiënten door te verwijzen naar de apotheek van hun keuze. Wat speelde er? Meer...

PATIËNTENRECHT

Vrije artsenkeuze

Meer...

RICHTLIJNEN

Openheid over fouten?

In juni jl. is een nieuwe gedragscode uitgebracht over hoe te handelen na een medisch incident. Houdt een fout erkennen ook automatisch aansprakelijkheid in? Hoe kunt u escalatie meestal voorkomen? Meer...

SAMENWERKING

Wie is verantwoordelijk?

Steeds vaker zijn bij de behandeling van een patiënt meerdere zorgverleners betrokken. Voor de samenwerking is nu een ‘Handreiking’ verschenen. Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Wat heeft u met wetten te maken?

Wat wetten! Daar heb ik niets mee te maken, ik wil gewoon mijn werk goed doen, zo denken veel (para-)medici. Waren er maar geen advocaten! Meer...

Geactualiseerd op: 07.05.2021

Meer van Indicator

indicator