Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 9 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

INKOMSTENBELASTING

Zelfstandigenaftrek versoepeld in 2021

Ook bij uw praktijk kan de vraag spelen of u in 2021 uw zelfstandigenaftrek krijgt. Wat als u niet aan de uren komt of te weinig winst heeft? Meer...

INKOMSTENBELASTING

Versoepeling fiscale urencriterium

Door corona is het fiscale urencriterium van minimaal 1.225 uur per jaar aanzienlijk versoepeld. Hoe ziet dat criterium er nu uit als dat speelt bij u? Meer...

BELASTINGEN

Telt uw studie mee voor het urencriterium?

Voor een aantal ondernemersfaciliteiten is het van belang dat u minstens 1.225 uur in uw bedrijf werkt. Tellen studie-uren daarvoor ook mee? Zo ja, onder welke voorwaarden? Wat besliste de rechter onlangs? Meer...

ONDERNEMERSCHAP

Opleiding volgen is onvoldoende

Om als ondernemer te worden aangemerkt, moet u voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur. Werkzaamheden van ondersteunende aard of binnen een ongebruikelijk samenwerkingsverband tellen hierbij niet mee. Hoe zit dat? Meer...

INKOMSTENBELASTING

Tellen ‘lummeluren’ mee voor de zelfstandigenaftrek?

Wie voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking wil komen, moet minstens 1.225 uur in zijn praktijk werken. Maar welke uren tellen precies mee en wat doet u met de uren waarop u geen patiënten heeft? Meer...

INKOMSTENBELASTING

Homeopaat maakt potje van zijn urenregistratie

Voor een aantal ondernemersfaciliteiten is vereist dat u minstens 1.225 uur per jaar in uw praktijk werkt. De bewijslast hiervan rust op u. Neem die serieus en maak er geen potje van, zoals uw collega die onlangs voor de rechter stond! Meer...

BELASTINGEN

De inspecteur met de mond vol tanden

De fiscus trekt vaak ten strijde om samenwerkingsverbanden tussen een (medische) beroepsbeoefenaar en een niet-gekwalificeerde echtgenoot te bestrijden. Veelal met succes. Waarom had de fiscus onlangs het nakijken? Meer...

BELASTINGEN

Hoeveel tijd besteedt u aan uw praktijk?

Enkele weken geleden kondigde minister De Jager een versoepeling aan van het ‘urencriterium’ voor zzp’ers. Nadien verscheen daarover een Besluit met een iets andere formulering. Is dit ook voor u van belang? Meer...

INKOMSTENBELASTING

Fiscus geeft zelfstandigenaftrek niet cadeau

Wilt u zelfstandigenaftrek claimen, dan moet u minstens 1.225 uur in uw bedrijf werken, zoals u weet. Moet u dat ieder jaar opnieuw bijhouden? Ook als het in het voorgaande jaar al door de fiscus beoordeeld is? Wat vindt de rechter? Meer...

Geactualiseerd op: 18.06.2021

Meer van Indicator

indicator