Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

BEROEPSPRAKTIJK

Nieuwe handreikingen over inzagerecht

Per 1 januari 2020 is er een aantal wijzigingen in de WGBO ingegaan. Het gaat onder andere om inzage door nabestaanden in het medisch dossier van een overleden patiënt. Recentelijk is hierover een nieuwe handreiking gepubliceerd. Wat houdt deze in? Meer...

PROTOCOLLEN

De plichten van de hoofdbehandelaar

Een hoofdbehandelaar moet de regie tijdens het behandeltraject bewaken. Dat betekent dat hij ervoor zorgt dat de acties van alle hulpverleners op elkaar zijn afgestemd en dat hij het aanspreekpunt is voor patiënt en familie. Meer...

PATIËNTENRECHT

Nieuwe handreiking voor overdracht patiëntendossier

Er is een nieuwe versie van de Handreiking Overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts van de KNMG en de LHV. Deze sluit beter aan bij de (meer digitale) praktijk. Wat moet u weten? Meer...

HANDREIKINGEN

Informatie aan de patiënt over e-health

Onlangs is er een nieuwe handreiking verschenen van de Federatie Medisch Specialisten over de per 1 januari 2018 geïntroduceerde e-consulten in de medisch specialistische zorg. Wat is goed om daar nu over te weten? Meer...

RICHTLIJNEN

Medische gegevens delen met een andere behandelaar

Stel dat u voorafgaand aan een behandeling van een kwetsbare patiënt het een en ander wilt afstemmen met medebehandelaars. Aan de patiënt heeft u nog geen toestemming gevraagd voor het delen van zijn medische gegevens. Is dat nodig? Meer...

RICHTLIJNEN

Nieuwe KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’

De KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ is aangevuld met recente wetgeving en jurisprudentie, zoals de nieuwe Wkkgz, de komst van de Jeugdwet en het gebruik van whatsapp. Wat is er nieuw? Meer...

HANDLEIDING

Handleiding over calamiteitenmeldingen

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) is voorstander van het openbaar maken van calamiteitenrapportages. Voorwaarde daarbij is wel dat de gegevens geanonimiseerd worden. Het gaat immers om het leerproces. Wat speelt er nu? Meer...

RICHTLIJNEN

Verplichte overdracht van gegevens kwetsbare ouderen

Sinds enige tijd toetst de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of ziekenhuizen patiëntengegevens zorgvuldig overdragen. Daarbij richt de IGZ zich vooral op de overdracht van gegevens van kwetsbare ouderen. Wat moet u weten? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Toegang tot patiëntgegevens binnen de instelling

Binnen korte tijd heeft het tuchtcollege twee uitspraken gedaan over toegang tot de patiëntgegevens door collega’s van een behandelaar van de patiënt binnen de instelling. Wat mag er nu wel en wat niet? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Veilig incidenten melden?

In december 2007 besliste de Rechtbank Zwolle-Lelystad dat nabestaanden van een patiënt een MIP-melding mochten inzien. Dat deed veel stof opwaaien. Nu geeft het Gerechtshof Leeuwarden van een geheel andere zienswijze blijk. Meer...

Geactualiseerd op: 14.05.2021

Meer van Indicator

indicator